05 oktober 2015 | 2 min.

Drie nieuwe aandeelhouders voor het ASR Dutch Core Residential Fund

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer verwelkomt ING CDC Pensioenfonds, NN CDC Pensioenfonds en verzekeraar De Goudse als nieuwe participanten in het ASR Dutch Core Residential Fund (ASR DCRF). Het totaal extern geplaatst kapitaal komt daarmee sinds de oprichting in 2014 op €150 miljoen.

Zowel ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds als De Goudse nemen per 1 oktober 2015 een belang van €30 miljoen in het ASR DCRF. Op advies van Grontmij Capital Consultants vergroot Pensioenfonds PNO Media per dezelfde datum haar aandeel in het ASR DCRF met €10 miljoen tot een totaal van €40 miljoen. ASR DCRF, met a.s.r. als oorspronkelijk enig eigenaar van de woningportefeuille, is gelanceerd in 2014 en heeft tot nu toe €150 miljoen aan extern kapitaal weten te plaatsen.

Robbert van Dijk, Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund: “De belangstelling van institutionele beleggers in een modern woningfonds als het ASR DCRF is groot. Samen met onze aandeelhouders richten we ons op verdere uitbouw van het woningfonds, onder meer door de actieve aankoop van nieuwbouwprojecten in onze focusregio’s. We zijn blij met de grote interesse in het ASR DCRF en hebben er alle vertrouwen in dat het fonds op lange termijn een interessant beleggingsproduct blijft voor Nederlandse en internationale institutionele beleggers.”

Het ASR DCRF is het woningfonds van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Het fonds heeft een gespreide woningportefeuille met een waarde van circa €0,8 miljard. Het belegt in huurwoningen in de vrije sector, voornamelijk in de Randstad. De beoogde participanten zijn institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon. De oorspronkelijk enig eigenaar van de portefeuille, a.s.r., blijft ook op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.