09 juli 2015 | 2 min.

Derde plaatsing ASR Dutch Core Residential Fund

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten vergroot haar aandeel in het ASR Dutch Core Residential Fund met € 25 miljoen. Het betreft de derde plaatsing in het woningfonds in een half jaar tijd, waarmee het totale volume aan extern kapitaal wordt verhoogd naar € 80 miljoen. Grontmij Capital Consultants begeleidde Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten bij deze plaatsing.

Het ASR Dutch Core Residential Fund is het woningfonds van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Het fonds heeft een gespreide woningportefeuille met een waarde van ruim € 0,8 miljard. Het belegt in huurwoningen in de vrije sector, voornamelijk in de Randstad. De beoogde participanten zijn institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon. De oorspronkelijke eigenaar van de portefeuille, verzekeraar a.s.r., blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.

Robbert van Dijk, Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund: “Om de lange termijn groeistrategie van het fonds te realiseren heeft het fonds een ambitieus acquisitieprogramma met name in de Randstad. Maar ook buiten de Randstad zien we interessante projecten. Zo tekende het fonds onlangs twee contracten voor de realisatie van huurwoningen in Zwolle en Arnhem. Wij verwachten in de loop van 2015 nog meer te acquireren en daarmee invulling te geven aan de groei van het fonds conform de wens van onze aandeelhouders.”

Casper van Grieken, Senior Director CBRE Capital Advisors: “De druk op acquisities in de Nederlandse woningmarkt blijft hoog door onverminderde interesse van institutionele beleggers om hierin te investeren, zowel nationaal als internationaal. Het ASR Dutch Core Residential Fund laat zien dat zij in staat is, ondanks de hoge druk, goede acquisities te realiseren. Daarmee toont het fonds zich een sterke speler in de markt.”

CBRE Capital Advisors begeleidde a.s.r. vastgoed vermogensbeheer bij de structurering en plaatsing van het fonds. De Brauw Blackstone Westbroek is betrokken bij het fonds als juridisch adviseur en PwC als fiscaal adviseur. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten werd begeleid door Grontmij Capital Consultants.