23 maart 2017 | 2 min.

ASR Dutch Core Residential Fund verduurzaamt 580 woningen naar EPA-label A

In 2016 zijn 100 woningen in de portefeuille van het ASR Dutch Core Residential Fund verduurzaamd naar EPA-label A. In 2017 komen daar tenminste nog eens 480 woningen bij. Bovendien zijn momenteel 800 woningen in onderzoeksfase om in 2018 verduurzaamd te worden naar EPA-label A. Met deze verduurzaming laat het ASR Dutch Core Residential Fund zien dat het in staat is om op rendabele wijze de woningportefeuille te verduurzamen.

Sinds 2015 onderneemt het ASR Dutch Core Residential Fund grote stappen om de portefeuille, met een gemiddeld EPA-label C, te verduurzamen. Recente voorbeelden zijn de verduurzaming van wooncomplexen in Rosmalen, Zeist, Nieuwegein en Hilversum.

Robbert van Dijk, Managing Director Woningen bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “Het verduurzamen van de portefeuille is één van de hoofddoelstellingen van het ASR Dutch Core Residential Fund. In 2020 willen we een gemiddelde Energie-Index van 1,3 halen voor de woningportefeuille. Door rendabel te investeren in de kwaliteit van onze huidige portefeuille, verlengen we de technische en functionele levensduur van onze woningen. Bovendien draagt het bij aan een lager energieverbruik en een hogere huurderstevredenheid.”

Lizzy Butink, duurzaamheidsmanager a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “De stappen die het ASR Dutch Core Residential Fund neemt, dragen bij aan het hoge ambitieniveau dat a.s.r. vastgoed vermogensbeheer heeft ten aanzien van duurzaamheid. Energetisch verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een grote uitdaging voor de Nederlandse vastgoedsector en we zijn erg trots dat wij hier een bijdrage aan kunnen leveren."