21 juni 2019 | 3 min.

Sorghumteelt steeds kansrijker

‘Met het gewas sorghum kun je bijdragen aan de opbouw van een coöperatieve grondstofstroom van biomassa voor de circulaire, duurzame en bio-gebaseerde economie.’ Dit is de uitkomst van eerdere kleinere pilots. Het verleidde a.s.r. real estate tot de start van een groter teeltproject van 21 ha met het duurzame sorghum als rustgewas en bodemverbeteraar in Oude Molen in West-Brabant. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Sorghum is van oorsprong een tropisch gewas en door veredeling en selectie geschikt gemaakt voor teelt in Nederland. Het lijkt qua groeiwijze veel op mais en verbetert de bodemkwaliteit. a.s.r. ziet kansen om dit gewas, als onderdeel van een bouwplan, in te zetten als bodemverbeteraar. Het past geheel in de circulaire economie. Uit eerdere kleinere pilots blijkt dat het geschikt is voor verschillende afzetmarkten. In deze pilot wordt ingezet op sorghumpluimen voor de sierteeltmarkt, glutenvrij graan voor mout of meel en vezeloogst voor biobased industriële toepassingen.

Nieuw grootschalig project

Akkerbouwer Aart Maris verzorgt de teelt en Martijn Stevens van Seedscope Insight begeleidt de verwaardiging van de verwachte pluim, graan en biomassa opbrengsten. Eind mei heeft Aart Maris de 21 ha sorghum gezaaid. Er is gekozen voor een brede rassenkeuze, omdat uit eerdere proeven niet alle rassen sierteeltwaardig genoeg bleken te zijn. Ook is er om het perceel een bloemenstrook aangelegd van 1 ha die de biodiversiteit vergroot. In de late zomer worden de pluimen geoogst en in het najaar de overige oogst voor het glutenvrij graan.

Breed verdienmodel voor de agrariër in zicht

De oogst van dit jaar is bedoeld voor de bloemisterijketen: pluimen in diverse soorten, stadia en lengtes. Hopelijk is er ook voldoende graanproductie voor een 3-tal proefbrouwsels voor het graan. Het restgewas is bedoeld voor de vezeloogst ten behoeve van biobased suiker raffinage en karton fabricage. Tot slot wordt de teelt van dit jaar ook benut om de gasopbrengst te bepalen door pyrolyse en wordt het residu biochar gebruikt als bodemverbetering. Het project is geslaagd als uitkomsten aantonen dat een dergelijke teelt economisch haalbaar is en het een betere opbrengst heeft dan tarwe.

Interesse uit diverse hoeken

Het Pyrolyse cluster in Moerdijk is betrokken bij het projectplan. Geïnteresseerde bedrijven op het haventerrein van Moerdijk zijn de eerst beoogde verwaardingpartners voor industriële afzet. Partners van Seedsope Insight begeleiden en regisseren dit project om een basis te leggen voor een structurele logistieke ketenopzet. a.s.r. real estate verwacht dat dit gewas zowel voor de melkveehouderij als voor de akkerbouw een positieve bijdrage kan leveren aan de inkomsten voor de agrariër én de bodem.