29 mei 2024 | 2 min.

Retail: Help mee aan de verduurzaming en geef toestemming om water- en energieverbruik te analyseren

Helpt u mee om uw winkelpand verder te verduurzamen? Dat kan door ons toestemming te geven om de verbruiksdata van water en energie van het door u gehuurde pand op te vragen en vast te leggen. Deze data gebruiken we om het pand efficiënter te kunnen verduurzamen. Met het volmachtsformulier is dit gemakkelijk te regelen. We lichten graag toe waarom en op welke manier we deze verbruiksdata zullen gebruiken.

In 2020 heeft a.s.r. real estate de Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council ondertekend voor een CO2-neutrale portefeuille in 2045. Hiervoor nemen we diverse maatregelen, zoals het beter isoleren van gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen. Niet alleen de CO2 gaat omlaag, maar de winkelpanden worden ook comfortabeler en de energielasten voor de huurder gaan omlaag.

Meer inzicht in verbruik is noodzakelijk
Maar we zijn er nog niet. Om een beter inzicht te krijgen in het effect van de reeds genomen en nog te nemen maatregelen hebben we data nodig van het energie- en waterverbruik van onze gebouwen. Die verbruiksdata zijn in veel gevallen eenvoudig via de water- en energieleveranciers te verkrijgen, maar daarvoor hebben we eerst uw toestemming nodig.

Waarvoor gebruiken we deze data?
De data worden door ons gebruikt om het water- en energieverbruik van het door u gehuurde pand in kaart te brengen. Met de data kunnen wij monitoren of de genomen maatregelen voldoende zijn om het pand ’Paris Proof’ te maken. Verder stelt het ons in staat om, eventueel samen met u, te bekijken wat er nog meer mogelijk is om de CO2-uitstoot en het waterverbruik verder te verlagen.

Graag benadrukken wij dat de verbruiksdata alleen gebruikt worden voor de verduurzaming van de portefeuille en de rapportages richting de Dutch Green Building Council niet tot 1 gebouw herleid kunnen worden.

Toestemming geven en toestemming intrekken
Binnenkort wordt u benadert met de vraag of u het formulier Volmacht Data water- en energieverbruik wilt invullen. Wanneer u akkoord gaat met het delen van uw verbruiksdata, kunt u deze volmacht ondertekenen en retourneren. Dat kan zowel per post als per e-mail. Met de ondertekende volmacht kunnen we de leveranciers van water en energie verzoeken om de verbruiksdata jaarlijks met ons te delen.