a.s.r. real estate

Impact - ASR Dutch Science Park Fund

Het ASR Dutch Science Park Fund beoogt een positieve maatschappelijke impact door het ecosystem van Nederlandse science parks te stimuleren. Het fonds doet dit via investeringen in hoogwaardig duurzaam vastgoed op science parks voor de brede range aan functies die nodig zijn om het ecosysteem verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt ruimte geboden aan bedrijven die werken aan innovaties en duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan een betere wereld.

Het MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers: Impact, Sustainability, Partners en People. Elke van deze onderwerpen heeft haar aparte doelstellingen, maar werken samen om het impactdoel van het fonds te verwezenlijken. Hoe daar invulling aan wordt geven leest u in het Impact Beleidsplan 2021-2023 van het ASR Dutch Science Park Fund.

GRESB
Het fonds gaat in 2021 voor het eerst meedoen in de GRESB-benchmark. Het fonds heeft als doel om als één van de beste fondsen in hun peer-group te presteren.