Disclaimer

De informatie op dit deel van onze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen, begrepen en deze accepteert. Ik heb de disclaimer gelezen en begrepen.

Afwijzen

a.s.r. real assets investment partners: Maatwerk en selectie voor een optimale portefeuille

Investeren in internationale vastgoed- en infrastructuurfondsen

Als institutionele investeerder wilt u een vastgoed/infrastructuurportefeuille die past bij uw risicoprofiel. Een portefeuille waarbij u zelf in control blijft. a.s.r. real assets investment partners biedt u die mogelijkheid, met een portefeuille op maat. 

Profiteer van schaalvoordelen en de uitgebreide expertise

Als investeerder en manager van beleggingen is a.s.r. een significante speler in de markt. U profiteert hiervan. We hebben een groot, onderscheidend en kwalitatief goed netwerk. En als onderdeel van een verzekeraar zijn wij op de hoogte van wet- en regelgeving die geldt voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Een vastgoed/infrastructuurportefeuille op maat

Hoe gaan wij te werk? Na inventarisatie van uw wensen en eisen selecteren en monitoren wij de beleggingen voor uw vastgoed/infrastructuurportefeuille. In een nauwe samenwerking komen we tot een portefeuille op maat, die optimaal past bij uw strategie en risicoprofiel.

Als klant heeft u binnen het team één vast contactpersoon. U ontvangt heldere en transparante rapportages, zodat u weloverwogen uw beleggingsbeslissingen kunt maken.

Uw richtlijnen en beleid staan voorop

a.s.r. real assets investment partners selecteert en beheert portefeuilles waarbij de richtlijnen en het beleid van u leidend zijn. Wij staan hierin onafhankelijk van overige producten die door a.s.r. en a.s.r. real estate worden beheerd.

Duurzaam in portfolio én in rendement

Wij selecteren portefeuilles die voldoen aan uw duurzaamheidseisen met betrekking tot ESG en relevante wet- en regelgeving, zoals SFDR. Wij geloven dat een verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving en aan een duurzaam rendement. Daarom selecteren we proactief duurzame vastgoedinvesteringen.

Selectie en monitoring van internationale vastgoed- en infrastructuurinvesteringen

Voor u als institutionele investeerder selecteren en monitoren wij:

  • Niet-beursgenoteerde internationale vastgoedfondsen
  • Niet-beursgenoteerde internationale infrastructuurfondsen
  • Beursgenoteerd internationaal vastgoed

a.s.r. real estate neemt Sweco Capital Consultants over

De activiteiten voor klanten van Sweco Capital Consultants worden onveranderd voortgezet, net als de partnerships met partijen in Azië Pacific en de Verenigde Staten. De medewerkers van Sweco Capital Consultants vormen per 1 mei 2022 samen met het huidige team Investment Partners één team onder de naam a.s.r. real assets investment partners. 

  • a.s.r. real estate heeft als beleggingsinstelling een AIFM-vergunning (vergunningnummer 15001789) voor (individueel) vermogensbeheer van de AFM verkregen. Daarnaast heeft a.s.r. real estate een MiFID II-uitbreiding van deze vergunning, waardoor a.s.r. real assets investment partners ook beleggingsdiensten mag verlenen.

  • De Europese Commissie heeft wil met het Sustainable Finance Action Plan de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht.

    Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren.

    Bijvoorbeeld: De institutionele belegger a.s.r. belegt in financiële producten die milieukenmerken bevorderen in de zin van artikel 8 lid 1 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen in de financiële dienstensector (SFDR). Deze richtlijn wordt geïmplementeerd in de acquisities en beschikkingen door a.s.r. real estate, fungerend als adviseur naar a.s.r. Hoewel a.s.r. real estate een redelijke inspanningen zal leveren om de strategische doelstellingen zoals hierboven uiteengezet te bereiken; kan er geen garantie worden gegeven dat de strategische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Vanwege verschillende risico's en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierboven uiteengezette strategische doelstellingen.