a.s.r. real estate

Klacht melden

Wat als u niet tevreden bent?
We doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent. Vaak is één telefoontje met een van onze collega's of uw beheerder genoeg om uw ontevredenheid weg te nemen. Wij helpen u graag en proberen samen met u het probleem op te lossen. Natuurlijk kunt u ook via een brief of direct via onze website een klacht bij ons indienen.

Direct online uw klacht versturen

Online klacht doorgeven

Per post uw klacht versturen
U kunt ook een brief sturen aan:

Klachtenservice a.s.r.
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Denkt u er ook aan uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en contract-/polisnummer te vermelden.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Elke melding met daarin het woord ‘klacht’. Gebruikt u daarom duidelijk het woord klacht in uw melding. Dan behandelen wij deze op de juiste manier. 

Wanneer krijgt u antwoord? 
• Binnen 3 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht.
• Binnen 10 werkdagen geven wij een antwoord op uw klacht. Soms hebben we meer tijd nodig om de klacht te onderzoeken. Dan krijgt u van ons bericht hoeveel langer we nog nodig hebben. 

Niet tevreden over onze oplossing? 
Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel hebt, dat wij de klacht goed hebben opgepakt. Bent u echter niet tevreden over de oplossing die wij voorstellen? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke partij. Wij verlenen volledige medewerking aan een oplossing via een externe klachteninstantie of rechter.