03 november 2020 | 3 min.

Campusvastgoed speelt steeds grotere rol als aanjager van kenniseconomie

  • Werkgelegenheid op campussen sinds 2011 met 70 procent gestegen

  • Huren liggen op campussen zo’n 20 procent hoger dan andere kantoren op lokale markt

  • Investeringspotentieel vastgoed op campussen nog onontdekt en onderbenut door investeerders

Vastgoed op campussen aantrekkelijke categorie voor vastgoedinvesteerders

Nederland telt 40 kenniscentra in verschillende stadia van ontwikkeling, waar door onderzoeksinstellingen, startups en bedrijven kennisuitwisseling, onderzoek en innovatie plaatsvindt. Voor bedrijven en een campus als geheel zijn de faciliteiten zoals laboratoria, ruimte voor incubatorprogramma’s en reguliere kantoorruimtes onmisbaar. Voor veel beleggers en ontwikkelaars van gebouwen zijn deze campussen nog onontdekt terrein, terwijl dit volgens ABN AMRO wel zeer aantrekkelijk kan zijn. Zo valt de huisvesting van bedrijven buiten de kerntaken van universiteiten en hogescholen en groeit de behoefte aan nieuwbouw en investeringen in bestaande gebouwen. In het rapport ‘Kennis en groei maken campusvastgoed aantrekkelijk’ zet ABN AMRO samen met a.s.r. real estate uiteen hoe campussen bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie en waarom campusvastgoed een aantrekkelijke categorie voor vastgoedinvesteerders is.

Aantal bedrijven op campussen sinds 2011 met 55 procent gegroeid

Door de groeiende kenniseconomie en de bijdragen die campussen leveren aan innovatie is sprake van een sterke stijging van de vraag naar nieuw campusvastgoed. Zo loopt het aantal bedrijven dat zich vestigt op campussen snel op. Tussen 2011 en 2019 groeide de werkgelegenheid op de 10 grootste campussen met 70 procent, terwijl dit voor Nederland als totaal nog geen 8 procent bedroeg. Ook het aantal nieuwe bedrijven dat zich op deze campussen vestigde, groeide sterk (+55 procent) ten opzichte van Nederland als geheel (+44 procent). Dit is ook zichtbaar in de leegstandcijfers. Zo bedroeg het aantal leegstaande kantoren op campussen begin 2020 zo’n 4 procent, waarmee zij over beter gevulde kantoren beschikken dan kantoren in de vier grote steden. Deze bovengemiddelde vraag weerspiegelt zich ook in de huren die gebruikers bereid zijn te betalen. Op 9 van de 10 grootste campussen betalen zij zo’n 20 procent meer huur dan het gemiddelde in de gemeente waar ze liggen.

Rol campusvastgoed in kenniseconomie blijft groeien

Ten opzichte van ‘gewone’ kantoorlocaties onderscheiden campussen zich doordat zij kennis, innovatie en technologie ontwikkelen en zo als de aanjager van de kenniseconomie fungeren. Hierdoor is de ruimte in bestaande gebouwen op campussen beperkt, terwijl de vraag onder kennisbedrijven naar ruimte groot is. Dat biedt volgens ABN AMRO veel mogelijkheden voor vastgoedontwikkelaars. “Vanwege de sterke infrastructuur in Nederland, het belang dat de overheid aan de kenniseconomie hecht en de schaarste aan geschikte kantoorlocaties voor kennisinstellingen zal de groei van campusvastgoed alleen maar stijgen”, zegt Casper Wolf, Sector Analist Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Hoewel dit veel kansen biedt voor investeerders zijn zij zich niet ten volle bewust van deze mogelijkheden. De markt is relatief jong en soms gefragmenteerd. Investeerders staan dan ook voor de uitdaging te ontdekken welke mogelijkheden campusvastgoed kan bieden om deze maximaal te kunnen benutten. Hierbij is specialistische kennis vereist, omdat veel campussen zich richten op een specifiek vakgebied en behoefte hebben aan faciliteiten en diensten die nodig zijn voor onderzoek.”