15 oktober 2021 | 2 min.

Vijf sterren voor woningfonds en kantorenfonds a.s.r. real estate in GRESB-benchmark

Sectorfondsen a.s.r. real estate verbeteren hun scores ten opzichte van vorig jaar

De vastgoedfondsen van a.s.r. real estate behaalden ook dit jaar weer meer punten in de internationale GRESB-benchmark dan het jaar daarvoor. Het ASR Dutch Mobility Office Fund en het ASR Dutch Core Residential Fund ontvingen het maximaal aantal van vijf sterren. Het ASR Dutch Prime Retail Fund ontving vier sterren. Met deze resultaten zet a.s.r. real estate wederom een stap in de realisatie van de ambitie om al haar fondsen in de top 20% van de duurzaamheidsbenchmark te positioneren.

Het woningfonds en het kantorenfonds behoren met de vijfsterrenrating tot de 20% best presterende GRESB-fondsen wereldwijd. Door de inzet op BREEAM-certificering, het verlagen van het energie- en waterverbruik en door het volledige inzicht in verbruikersdata behaalde het ASR Dutch Mobility Office Fund maar liefst 8 punten meer ten opzichte van vorig jaar, wat resulteerde in een score van 92 punten op basis van 100 punten. Het ASR Dutch Core Residential Fund behaalde 88 punten, 4 punten meer ten opzichte van 2020. Dit heeft het fonds met name te danken aan een verbetering van de huurdersbetrokkenheid en energieprestatie van de portefeuille. 

We zitten op koers om tot de duurzaamste fondsen wereldwijd te behoren. Hier zijn de behaalde scores het bewijs van.

Ook het winkelfonds behaalde dit jaar aanzienlijk meer punten. Het ASR Dutch Prime Retail Fund behaalde 5 punten meer en heeft in totaal 83 punten. Het fonds behaalde een grote verbeterslag dankzij de BREEAM- certificering en het verbeterde inzicht in energieprestatie.

Dick Gort, ceo a.s.r. real estate: “We zijn trots op de behaalde resultaten van onze fondsen. We zitten op koers om tot de duurzaamste fondsen wereldwijd te behoren. Hier zijn de behaalde scores het bewijs van. De aankomende jaren blijven we actief inzetten op verduurzaming waarbij onze Paris Proof Roadmaps leidend zijn.”