13 oktober 2021 | 3 min.

BNP Paribas REIM kondigt aanvullende kapitaaltoezeggingen aan voor het European Impact Property Fund

Het fonds, dat sinds oprichting door de Nederlandse verzekeringsmaatschappij a.s.r. wordt gesteund, heeft al 300 miljoen euro aan kapitaaltoezeggingen behaald

BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) kondigde aan dat diens recentelijk geïntroduceerde “European Impact Property Fund” (“EIPF”) 300 miljoen euro aan kapitaaltoezeggingen heeft behaald. Dat is inclusief 100 miljoen euro van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij a.s.r., die zich bij de oprichting van het EIPF als cornerstone investor aan het fonds heeft gecommitteerd. Ook verzekeraar BNP Paribas Cardif, een dochteronderneming van BNP Paribas, heeft zich gecommitteerd aan het fonds als onderdeel van haar strategie om haar investeringen met een positieve impact te versnellen, samen met andere Franse, Italiaanse en Finse institutionele beleggers.

EIPF heeft de ambitie om het eerste Europese gediversifieerde core fonds te zijn dat voldoet aan het akkoord van Parijs van 2015, in overeenstemming met het tijdpad van het Internationaal Energieagentschap (IEA), en om een positieve en meetbare impact op het klimaat te hebben. EIPF kwalificeert zich als Artikel 9 fonds conform SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). De klimaatstrategie zal worden gerealiseerd dankzij een combinatie van CAPEX, OPEX en de sterke betrokkenheid van stakeholders. Het fonds heeft ook een gedetailleerd klimaatrapportagesysteem ingevoerd om de positieve impact van het fonds op het vermogen te kwantificeren, het succes te meten van de vermindering van de broeikasgasemissies en de bijdrage aan de transitie naar een koolstofarme economie.

EIPF is opgericht als een Europees gediversifieerd open-end core fonds en heeft in Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland al pijplijnobjecten vastgelegd in uiteenlopende sectoren, zoals woningen, logistiek en kantoren. Het fonds, dat reeds is overgegaan tot het doen van dividenduitkeringen, werkt momenteel aan verdere investeringsmogelijkheden in 4 verschillende landen (waaronder 2 nieuwe).

"Als investeerder vindt a.s.r. het belangrijk om met zijn investeringen een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de samenleving. BNP Paribas REIM en a.s.r. deelden het idee om een corefonds voor vastgoed te introduceren dat zich toelegt op het hebben van een kwantificeerbare impact op het klimaat. Het was een geweldige kans om met hen samen te werken om het fonds op te richten. Wij zijn van mening dat EIPF op succesvolle wijze zowel kwaliteit als duurzaamheid in zijn portefeuille kan combineren," aldus Dick Gort, CEO a.s.r. real estate.

"Het is voor ons een eer om de steun te hebben van a.s.r. en de andere institutionele beleggers in EIPF. Wij zijn ervan overtuigd dat EIPF een innovatieve Europese vastgoedbeleggingsstrategie biedt voor beleggers die niet alleen op zoek zijn naar stabiele inkomsten, maar die ook een meetbare impact op het klimaat willen hebben. Het werd positief onthaald door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen uit heel Europa en zelfs daarbuiten," zegt Henri Romnicianu, Global Head of Institutional Sales bij BNP Paribas REIM.

EIPF is een in Luxemburg gevestigde SICAV-SIF. Dit Europese gediversifieerde open-end core fonds, dat beheerd wordt door BNP Paribas REIM Luxembourg, biedt internationale institutionele langetermijnbeleggers diversificatie in alle sectoren binnen Europa.