27 maart 2017 | 2 min.

ASR Dutch Prime Retail Fund sluit 100% Green Leases

Het ASR Dutch Prime Retail Fund sloot in 2016 bijna 100 huurovereenkomsten. In al deze huurovereenkomsten werd de Green Lease-clausule opgenomen, waarmee huurder en verhuurder afspreken zich in te spannen voor een duurzaam gebruik.

Een voorbeeld van inspanningen voor een duurzaam gebruik is de afspraak om waar mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen bij af- en inbouw en de inzet op energiereductie. Met enkele grote huurders, waaronder Albert Heijn, werd bovendien overeengekomen om energiedata te delen waarmee zowel huurder als verhuurder inzicht hebben in het gebruik.

Edwin van de Woestijne, Managing Director Commercieel Vastgoed bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “Het gedrag van de winkelier speelt een belangrijke rol in het energieverbruik en de CO2-uitstoot van ons vastgoed. In 2014 sloten we voor 40% van onze portefeuille een Green Lease-overeenkomst, we zijn er erg trots op dat dit in 2016 is gestegen naar 100%. Het toont het commitment aan van onze huurders en de veranderde kijk in de winkelmarkt naar duurzame huurovereenkomsten.”

Lizzy Butink, duurzaamheidsmanager a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “Om onze duurzaamheidsambities te realiseren is medewerking van huurders van groot belang. Met enkele grote huurders hebben we de afspraak gemaakt om energiedata te delen. Zo hebben huurder en verhuurder beter inzicht in het energieverbruik en kunnen daarmee proactief energie-inefficiëntie signaleren en oplossen.”