a.s.r. real estate

Onze visie op duurzaamheid

undefinedVerantwoord vermogensbeheer is prioriteit nummer één bij a.s.r. real estate. Maatschappelijk ondernemerschap is daar een belangrijk onderdeel van. Wat ons betreft is het niet mogelijk om rendementen voor de lange termijn te garanderen als objecten niet duurzaam aantrekkelijk zijn voor gebruikers. Om dat te realiseren hebben wij onszelf een aantal doelen gesteld waarvan wij denken dat ze bijdragen aan een meer duurzame, leefbare en werkbare samenleving. 

Ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij streven naar een duurzame vastgoedportefeuille en samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen we zelf een actieve bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in het a.s.r. real estate MVO-beleidsplan 2021 - 2023. Bij elke P horen strategische doelstellingen. In het MVO-jaarverslag worden per strategische doelstelling de resultaten van a.s.r. real estate besproken.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Europese Commissie heeft in 2018 een actieplan voor duurzame financiering geïntroduceerd: het Sustainable Finance Action Plan. Hiermee wil zij de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht.

Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren.

SFDR verklaring a.s.r. real estate

SFDR verklaring ASR Dutch Prime Retail Fund

SFDR verklaring ASR Dutch Core Residential Fund

SFDR verklaring ASR Dutch Mobility Office Fund

SFDR verklaring ASR Dutch Science Park Fund

SFDR verklaring ASR Dutch Farmland Fund

SFDR verklaring ASR Property Fund

SFDR informatie Investment Partners