Aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid ASR Real Estate B.V.

ASR Real Estate B.V. (a.s.r. real estate) beschikt als beheerder van het ASR Property Fund FGR (‘ASR Property Fund’) over een vergunning als AIF-beheerder. a.s.r. real estate geeft als AIF-beheerder invulling aan maatschappelijk verantwoord beleggen en is een betrokken aandeelhouder waarbij het aansluit aan de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn (2017/828 EU).

Wettelijk kader en beleidskader ASR Property Fund

Het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van a.s.r. real estate is gebaseerd op:
• Wft (Wet op het financieel toezicht) en
• SRD II (Shareholder Rights Directive).

Andere beleidskaders die betrekking hebben op c.q. raakvlakken heeft met het onderhavige beleid, zijn:
• Het beleid belangenverstrengeling van ASR Nederland N.V. en a.s.r real estate
• MVO-beleid ASR Nederland N.V.
• MVO-beleid a.s.r. real estate
• MVO-beleid ASR Property Fund

Scope

Het portefeuillebeheer van ASR Property Fund haar Europese beursgenoteerde vastgoedportefeuille is uitbesteed aan externe asset managers. Hierin volgt a.s.r. real estate het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van desbetreffende asset managers. Het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van desbetreffende asset managers kunt u vinden op de volgende links hier en hier. Het stemgedrag tijdens het afgelopen kwartaal is te vinden in de volgende rapportage [Engels].

Toets op naleving

Activiteiten van uitbestedingspartijen worden door a.s.r. real estate jaarlijks minstens eenmaal conform DNB-vereisten beoordeeld. Daarnaast controleert a.s.r. real estate periodiek en steekproefsgewijs of het beleid dat een asset manager uitvoert, nog in overeenstemming is met het beleggingsbeleid dat de beheerder heeft vastgesteld. Nadere informatie over het beleggingsbeleid van ASR Property Fund vindt u in de Essentiële Beleggersinformatie.