a.s.r. real estate

Strategie ASR Property Fund

Strategie Nederlands niet-beursgenoteerd vastgoed
Binnen de niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille ligt in de huidige strategie de nadruk op de sectoren winkels, woningen en kantoren. Het beleggingsbeleid hierin is gericht op spreiding van locaties, types beleggingsobjecten, solvabiliteit van huurders en expiratiedata van huurcontracten. De prestaties van de niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille wordt gemeten aan de IPD Netherlands Quarterly Universe. 

Strategie beursgenoteerd vastgoed
Er wordt belegd in beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zijn gevestigd in Europa. Het ASR Property Fund hanteert momenteel een norm van minimaal 75% van het belegd vermogen in beursgenoteerde vastgoedfondsen genoteerd in ‘continentaal’ Europa en maximaal 25% genoteerd in het Verenigd Koninkrijk om onder andere het valutarisico te mitigeren. De basis van de strategie van de vastgoedaandelen is dat de selectie van specifieke vastgoedbedrijven de voorkeur geniet boven een keuze in een vastgoedsector, land of regio.

De prestaties van de beursgenoteerde vastgoedaandelen worden gemeten aan een combinatie van twee indices, namelijk: 
•     50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped
•     50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped

Enkele kenmerken van het beleggingsbeleid van het ASR Property Fund
•     Liquiditeit
Het fonds is opgericht ten behoeve van unit-linked verzekerden van a.s.r. en is gericht op het behalen van een aantrekkelijk dividendrendement. De mogelijkheid om de beursgenoteerde sectie van de portefeuille (deels) liquide te maken draagt bij aan het zelfstandig financieren en tijdig uitkeren van het dividend aan de certificaathouders.
•     Geen vreemd vermogen
Het ASR Property Fund maakt geen gebruik van vreemd vermogen om haar beleggingen te financieren.