a.s.r. real estate

Strategie ASR Property Fund

Strategie beursgenoteerd vastgoed
Er wordt belegd in beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zijn gevestigd in Europa. Het ASR Property Fund hanteert momenteel een norm van minimaal 75% van het belegd vermogen in beursgenoteerde vastgoedfondsen genoteerd in ‘continentaal’ Europa en maximaal 25% genoteerd in het Verenigd Koninkrijk om onder andere het valutarisico te mitigeren. De basis van de strategie van de vastgoedaandelen is dat de selectie van specifieke vastgoedbedrijven de voorkeur geniet boven een keuze in een vastgoedsector, land of regio.

De prestaties van de beursgenoteerde vastgoedaandelen worden gemeten aan een combinatie van twee indices, namelijk:
• 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped
• 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped


Enkele kenmerken van het beleggingsbeleid van het ASR Property Fund
•  Liquiditeit
Het fonds is opgericht ten behoeve van unit-linked verzekerden van a.s.r. en is gericht op het behalen van een aantrekkelijk rendement. De mogelijkheid om de beursgenoteerde sectie van de portefeuille (deels) liquide te maken draagt bij aan eventueel gewenste liquiditeit van participanten.
•   Geen vreemd vermogen
Het ASR Property Fund maakt geen gebruik van vreemd vermogen om haar beleggingen te financieren.