a.s.r. real estate

Aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid ASR Real Estate B.V.

ASR Real Estate B.V. (a.s.r. real estate) beschikt als beheerder van het ASR Property Fund N.V. (‘ASR Property Fund’) over een vergunning als AIF-beheerder. Het portefeuillebeheer van ASR Property Fund haar Europese beursgenoteerde vastgoedportefeuille is uitbesteed aan AXA Investment Management S.A. (AXA IM). Hierin volgt a.s.r. real estate het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van AXA IM. Het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van AXA IM kunt u vinden op de website van AXA IM. Het stemgedrag van AXA IM tijdens het afgelopen boekjaar is te vinden in de volgende rapportage [Engels].

Activiteiten van uitbestedingspartijen worden door a.s.r. real estate jaarlijks minstens eenmaal conform DNB-vereisten beoordeeld. Daarnaast controleert a.s.r. real estate periodiek en steekproefsgewijs of het beleid dat AXA IM uitvoert, nog in overeenstemming is met het beleggingsbeleid dat de beheerder heeft vastgesteld. Nadere informatie over het beleggingsbeleid van ASR Property Fund vindt u in de Essentiële Beleggersinformatie.