a.s.r. real estate

Missie en strategie

Verantwoordelijkheid en langetermijnvisie:
Als onderdeel van een verzekeraar, heeft a.s.r. real estate altijd de verantwoordelijkheid gehad om te zorgen voor langetermijnrendement op het vermogen. We investeren immers het geld dat mensen opzijzetten in pensioenen en verzekeringen, geld waarmee we mensen zekerheid bieden en hen in staat stellen om verantwoorde risico’s te nemen in het leven. Daarom hebben we door de geschiedenis heen altijd een focus gehad op waardeontwikkeling van vastgoed en grond op de lange termijn. Ook onze huidige institutionele beleggers, waaronder grote pensioenfondsen, waarderen die scope. Sinds enkele jaren dragen we deze visie uit onder de noemer ‘beleggen met eeuwigheidswaarde’.

Voor ons heeft dat geresulteerd in de formulering van de missie:
We creëren eeuwigheidswaarde voor onze beleggers en de maatschappij, door elke dag te ondernemen en verantwoord te investeren in kwalitatief hoogwaardig vastgoed.