a.s.r. real estate

Missie en strategie

De missie van vermogensbeheerder a.s.r. real estate is om langetermijnwaarde te creëren voor beleggers én de maatschappij door retailers, grondgebruikers en huurders in staat te stellen om hun werk-, winkel- of woonwensen te realiseren.

Langetermijndenken

Langetermijndenken zit in de genen van a.s.r. real estate. Bij landelijk vastgoed noemen we dat rentmeesterschap, maar ook bij woningenwinkels en kantoren hechten wij aan goede zorg voor ons vastgoed. Ons streven naar eeuwigheidswaarde is echter niet alleen financieel gedreven, ons motief is ook maatschappelijk: a.s.r. real estate heeft (en voelt) de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de leef-, woon- en werkomgeving van mensen.

Duurzaamheid

Door in te durven zetten op een langetermijnbelang, verplichten wij ons zelf om te investeren in een vitale en betaalbare leef- en werkomgeving voor huurders en pachters. Duurzaamheid is daarmee geen modewoord voor a.s.r. real estate, maar conditio-sine-qua-non: willen wij over 50 jaar nog baat hebben van ons vastgoed, dan moeten wij er goed voor zorgen. Dit uit zich door onder andere zorgvuldig beheer, onderhoud en (her-)ontwikkeling. 

Actieve vermogensbeheerders

Een optimale staat van onderhoud stelt ons ook in staat om als actieve vermogensbeheerders op te treden: als wij een goed moment van uitstappen herkennen, is ons vastgoed er altijd klaar voor. Bovendien kiezen wij niet voor niches zoals exclusieve woontorens, maar richten wij ons in alle sectoren op de volumesegmenten in de markt: wij staan dus midden in de samenleving met onze vastgoed.

Continuïteit voor vermogensverschaffers

Vanuit financieel perspectief sluiten wij hiermee perfect aan bij de missie van a.s.r.: het bieden van financiële continuïteit in het leven van mensen en hen in staat stellen om verantwoorde risico's te nemen bij het realiseren van hun ambities. Voor onze stakeholders betekent dit een visie die gericht is op continuïteit voor vermogensverschaffers door vruchtbare langetermijn relaties met huurders, bewoners en grondgebruikers.