a.s.r. real estate

Landgoedvisie voor landgoed Hoenlo in Olst

11-02-2019
Landgoedvisie voor landgoed Hoenlo in Olst

Direct ten zuiden van de plaats Boskamp ligt landgoed Hoenlo, dat eigendom is van a.s.r. Het landgoed bestaat uit circa 145 ha grond en bebouwing met de hoofdfuncties landbouw, bos en natuur. Het landgoed is bekend door de aanwezigheid van het historische buitenhuis Groot Hoenlo met bijbehorend park. Karakteristieke historische elementen op het landgoed zijn de eeuwenoude toegangslaan met de kenmerkende rhododendrons, het parkbos en de historische bebouwing. Voor dit landgoed is onlangs een landgoedvisie opgesteld.

a.s.r. investeert in duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Aan de hand van een toekomstbeeld voor het landgoed is het mogelijk om kansen te benutten bij toekomstige ontwikkelingen. Kansen die de samenhang tussen de landgoedelementen versterken en de zichtbaarheid en de beleving van het landgoed vergroten. In samenwerking met adviesbureau Eelerwoude is een landgoedvisie opgesteld om dit te realiseren. Huis Groot Hoenlo is geen eigendom van a.s.r., maar is op ruimtelijk en historisch vlak wel een onderdeel van het landgoed en de landgoedvisie.

In de landgoedvisie zijn de ambities nader verwoord en verbeeld. Het herstellen, versterken of toevoegen van nieuwe waarden aan het landgoed komen tot uiting in drie speerpunten:

  1. Herkenbare en beleefbare landgoedelementen
    De beleving van een landgoed komt tot uiting in de historische bebouwing, de karakteristieke parkaanleg, de stijlkenmerken zoals ganzenvoet en de toegangslaan en elementen zoals natuurstenen sokkels bij entrees.
  2. Ontwikkelen van biodiversiteit
    Natuurontwikkeling draagt bij aan het versterken van de biodiversiteit, maar ook op de aantrekkelijkheid van het landgoed, voor zowel mens als dier.
  3. Versterken kleinschaligheid
    Het landgoed heeft een groene en kleinschalige uitstraling. Landschapsherstel kan samengaan met het inpassen van nieuwe kleinschalige functies op het landgoed.

Naast het investeren in de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed wordt ook gekeken naar het eventueel uitbouwen van activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe economische dragers om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Een gezonde financiële balans zorgt ervoor dat het beheer en onderhoud van het landgoed op niveau kan blijven, zodat deze de kwalitatieve uitstraling behoudt.

De landgoedvisie kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rentmeester Ryan Nijzink via ryan.nijzink@asr.nl

Vorige