a.s.r. real estate

Wonen op Landgoed De Groote Scheere

De Groote Scheere is een eeuwenoud landgoed op de grens van Overijssel en Drenthe. Om het 800 hectare oude cultuurlandschap van landgoed De Groote Scheere als eenheid te behouden is een plan opgesteld. Rentmeester Ryan Nijzink licht toe:“Dit oude cultuurlandschap willen we graag in stand houden en toekomstbestendig versterken. Dat vraagt om forse investeringen. Om dit te financieren worden er 12  bouwkavels in erfpacht uitgegeven.”

De kavels liggen verspreid over het landgoed, particulieren kunnen er hun eigen huis realiseren. “Dan woon je dus op een landgoed, omringd door natuur, landerijen en een gemoedelijke, betrokken en hechte gemeenschap.” Dat laatste is volgens Ryan ook belangrijk. “Sommige boerenfamilies wonen hier al generaties lang en bewoners voelen zich verbonden met dit gebied. Wij betrekken onze pachters dan ook zoveel mogelijk bij onze plannen.”

Bouwkavels bekijken per huifkar
Op 1 oktober konden geïnteresseerden de bouwkavels per huifkar bezoeken. Bekijk een impressie van de dag. De verkoop van de kavels vindt plaats via makelaar Hofrijck. Meer informatie over de verkoop van de kavels en het landgoed vindt u ook op de website hier

Landgoederen
De Groote Scheere is één van de landgoederen die a.s.r. bezit. Deze landgoederen hebben een gemende samenstelling en bestaan uit bos, park, venne, heide, landbouwgrond en boerderijen en zijn alle opengesteld voor het publiek. Op onze website vindt u meer informatie over onze landgoederen. 

 Terug naar de nieuwsbrief