a.s.r. real estate

Landgoed Olterterp - Lauswolt

In 2012 is a.s.r. eigenaar van het landgoed Olterterp - Lauswolt geworden. Het landgoed beslaat 650 hectare, waarvan circa 250 hectare bos, heide en parkterrein is. De overige oppervlakte van circa 400 hectare bestaat uit verpacht cultuurland met enkele opstallen, zoals boerderijen en woningen. Het landgoed is gelegen nabij Beetsterzwaag in de provincie Friesland. 

Historie

In 1793 wordt door erfgenaam en nieuwe eigenaar Ambrosius Ayso van Boelens een nieuw landgoed gesticht nabij Beetsterzwaag; het landgoed 'Olterterp'. Aan de Slotlaan werd een landhuis gebouwd, genaamd 'Slot Boelens'. Bij het huis werd een huispark aangelegd en aan de overzijde van de Van Harinxmaweg werd het Grote en Kleine bospark ingericht. De gehuchten Olterterp en Heidehuizen werden in de aanleg betrokken. In 1934 kwam het landgoed in het bezit van de Algemene Friesche Levensverzekering Maatschappij en haar latere rechtsopvolger Aegon. In 1954 kwam het aangrenzende landgoed ook in handen van de Algemene Friesche Levensverzekering Maatschappij, waardoor landgoed 'Olterterp' en 'Lauswolt' in één hand kwamen en verder gingen onder de naam landgoed 'Olterterp-Lauswolt'. 

Kenmerken landgoed

Het landgoed bezit een rijke geschiedenis door onder andere parkgebieden met een markante historische identiteit, een hoge tuinhistorische waarde en goed bewaarde geografie. Het Kleine Bospark kenmerkt zich door de aanwezigheid van slingerpaadjes, een vijverpartij met eilandjes en de boomgroep 'De Twaalf Apostelen'. Vanaf het Kleine Bospark kan men via de Slotlaan naar het Grote Bospark met Grote Vijver (of Hermitage Vijver) wandelen. Bij de Grote Vijver bevond zich in het verleden ook nog bebouwing, waaronder het bijzondere 'Huisje met de Beelden'. Deze voormalige locatie is nog te herkennen door enkele imposante linden. De houtopstand op terrein daar omheen is inmiddels gekapt en zal worden omgevormd tot een speelweide. 

Het landgoed 'Olterterp - Lauswolt' kenmerkt zich door een fraaie afwisseling van landschappen zoals productiebos, open heideterrein met vennen, parken, dobben en alle elementen telkens afgescheiden door fraaie lanen van beuk en eik. Aan de zuidgrens wordt het landgoed begrensd door het meanderende beekje 'het Koningsdiep'. Een fraai beekdallandschap, een blauw snoer met aan weerszijden groene parels, bestaande uit landgoederen en boscomplexen. Het landgoed is opengesteld voor wandelaars en fietsers en is een echte aanrader. 

Doelstelling landgoed

a.s.r. zal zich in de komende decennia samen met de andere aangrenzende boseigenaren (verenigd in de Opsterlandse Groene Parels), de middenstand van Beetsterzwaag en de overheden inzetten voor het herstel van parkelementen, 'De Twaalf Apostelen', de vijverpartijen, de lanen en het verjongen daarvan, het verbeteren en onderhouden van de infrastructuur, natuurherstel en het maximaliseren van de houtproductie. Deze inspanningen hebben ten doel het landgoed 'Olterterp-Lauswolt' op duurzame wijze in stand te houden.