a.s.r. real estate

Landgoed De Utrecht

Ten zuiden van Esbeek aan weerszijden van de weg Tilburg-Hilvarenbeek-Reusel ligt het 2.500 hectare omvattende landgoed "De Utrecht". Door ontginning van de uitgestrekte heidevelden door de toenmalige Levensverzekering Maatschappij De Utrecht is dit landgoed in 1899 ontstaan. De maatschappij is later opgegaan in AMEV en nu onderdeel van a.s.r. 

Dit bijzondere landgoed bestaat grotendeels (1.800 hectare) uit bos- en natuurterrein. Op de 600 hectare landbouwgronden staan 9 verpachte boerderijen. 100 hectare heeft woon- en recreatiefunctie met ruim 50 verhuurde en in erfpacht uitgegeven woningen, waarvan er diverse zijn aangemerkt als rijksmonument.

Het landgoed heeft ook een belangrijke recreatieve functie. Jaarlijks genieten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters van het gebied. Ook heeft Golfclub Midden Brabant er een 18-holes golfbaan en het voormalige vakantie- en herstellingsoord "Huize Rustoord" is in oude luister hersteld en in gebruik als een exclusieve kunstgalerij, hotel en restaurant. Verder bevindt zich op het landgoed de herbergboerderij "In den Bockenrijder".

In samenspraak met provincie, gemeente, waterschap, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt een integraal ontwikkelingsprogramma opgesteld voor de komende 10 jaar. Doel hiervan is nieuwe natuur aan te leggen, extra voorzieningen voor recreatie en toerisme te realiseren in combinatie met het uitbreiden van de mogelijkheden voor buiten wonen waardoor een nieuw duurzaam evenwicht wordt bereikt.

Het grootste deel van wegen en paden op het Landgoed "De Utrecht" is, met uitzondering van een aantal kwetsbare natuurterreinen, voor het publiek opengesteld. Sinds 11 november 2011 is de uitkijktoren d'n Flaestoren geopend. Vanaf deze toren heeft u een fantastisch uitzicht over het landgoed.

Wilt u meer weten over het landgoed kijk dan eens op de website www.landgoeddeutrecht.com

Externe links 
De Kempische Landgoederen: www.kempischelandgoederen.nl
Huize Rustoord: www.huizerustoord.nl
Golf- en Countryclub Midden-Brabant: www.golfclubmiddenbrabant.nl
Herberg In den Bockenreyder: www.indenbockenreyder.nl