a.s.r. real estate

Landgoed Bleijenbeek

In het noordelijk deel van Nationaal Park Maasduinen bij het dorpje Afferden ligt een prachtig stukje Limburg, landgoed Bleijenbeek. Het hart van dit 270 hectare omvattende landgoed, gelegen in een bosrijk rivierduinlandschap, wordt gevormd door de kasteelruïne en de omliggende gracht. Van oudsher was deze omringd door kleinschalig agrarisch cultuurlandschap en verspreid liggende boerderijen.

Verzekeringsmaatschappij a.s.r., eigenaar van het landgoed, zet zich in om landgoed duurzaam in stand te houden. Dit betekent dat de cultuurhistorische-en landschappelijke waarden van het landgoed behouden blijven maar ook dat het economisch rendabel moet zijn. Er is daarom een herontwikkelingsplan opgesteld dat in fases wordt uitgevoerd.   


Golfen op een landgoed 
De aanleg van golfbaan Bleijenbeek maakte deel uit van de eerste fase van de herontwikkeling van landgoed Bleijenbeek. Binnen het sfeervolle decor van bossen, waterpartijen, ruïne en bomenlanen is een 18 holes golfbaan, een 9 holes par 3 en 4, een 9 holes Pitch & Putt baan en een driving range gerealiseerd inclusief een comfortabel clubhuis met restaurant. Uitbreiding naar een tweede 18 holes golfbaan is momenteel in voorbereiding.

Kasteelruïne Bleijenbeek 
Stralend middelpunt van het landgoed is het kasteel. Of wat daar nog van over is. De ruïne kent een geschiedenis die teruggaat tot kort voor 1300. Het kasteel beheerste in de middeleeuwen de enige route langs de rechteroever van de Maas, in een gebied vol vennen en moerassen. 

Herontwikkeling van landgoed Bleijenbeek
a.s.r. is vanaf 2004 begonnen met de ontwikkeling van het landgoed: het omvormen van een agrarisch gebied met weinig toekomstperspectief naar een duurzame recreatieve bestemming. Om de herontwikkeling van overige delen van het landgoed mogelijk te maken is in 2007 een convenant gesloten met de gemeente Bergen en de betrokken omliggende natuurorganisaties. De plannen waren -naast het invullen van de recreatieve bestemming- gericht op natuur- en landschapsontwikkeling, duurzaam behoud en beleving van de kasteelruïne als historische buitenplaats, een veilige fietsverbinding, een passende invulling van de leegstaande voormalige boerderijen, en tevens op nieuwe woningen. 

In de afgelopen jaren is het landgoed al flink veranderd. Deze veranderingen hebben bijgedragen aan de aantrekkingskracht van het gebied. Er is een prachtige golfbaan aangelegd, de Eckelsebeek meandert weer als vanouds en er is veel nieuwe natuur gekomen. Dat heeft gezorgd voor een landschappelijke en recreatieve kwaliteitsimpuls. 

Ook de consolidatie van de kasteelruïne is sinds een aantal jaren in volle gang. De dichtgegroeide en in hevig verval geraakte ruïne is weer zichtbaar en deels gestabiliseerd. Delen van de voorgevel en de ridderzaal zullen worden hersteld. Aan het einde van 2014 zal de consolidatie van zowel de ruïne als van de omliggende tuin zijn afgerond. Daarnaast wordt gezocht naar een herbestemming van de kasteelruïne die past binnen het landgoed en de historische buitenplaats.

Op dit moment zijn a.s.r. en de gemeente Bergen met elkaar in gesprek over aanpassing van het convenant. Deze aanpassing is nodig om voor wat betreft de woonfunctie van het landgoed beter te kunnen inspelen op de huidige marktkansen. De herontwikkeling voor landgoed Bleijenbeek blijft gericht op het bijdragen aan verdere kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van dit prachtige gebied. Voor de regio, de bewoners, de natuur, recreanten en voor a.s.r.

 Externe links