a.s.r. real estate
Investment Partners

Investment Partners

  • Maatwerk selectie en monitoring van beleggingen

  • Heldere en transparante rapportage

  • Beleggingsbeslissingen liggen bij u

Contact

Investment Partners

Optimale vastgoedportefeuille
Als institutioneel belegger wilt u een vastgoedportefeuille die past bij uw risicoprofiel, die voldoet aan de wet- en regelgeving die geldt voor pensioenfondsen en verzekeraars en blijft u zelf aantoonbaar in control. Het team Investment Partners van a.s.r. real estate weet, als onderdeel van een Nederlandse (inkomens)verzekeraar, precies wat dat inhoudt.

Beleggen in vastgoed doen we voor onze klanten, institutionele beleggers met een lange termijn-beleggingshorizon, al meer dan 125 jaar. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal in niet-beursgenoteerd en beursgenoteerd vastgoed. Het team Investment Partners heeft niet alleen ruime ervaring, maar ook de gedrevenheid die nodig is om een maatwerk-vastgoedportefeuille samen te stellen die optimaal past bij uw strategie en risicoprofiel. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk, daarom houden we het aantal klanten voor wie we werken beperkt. 

Samen sterk
Als investeerder en manager van beleggingen is a.s.r. een significante speler in de markt. Als klant profiteert u van de expertise, schaalvoordelen en positie die vastgoedvermogensbeheerder a.s.r. real estate heeft op het gebied van beleggen in Nederlands en internationaal vastgoed. We hebben een groot, onderscheidend en kwalitatief goed netwerk. Na inventarisatie van uw wensen en eisen helpt het team Investment Partners u de beleggingen voor uw vastgoedportefeuille te selecteren en te monitoren. Hierbij staat het belang van de klant centraal. Het team Investment Partners gaat graag de samenwerking met u aan om tot oplossingen te komen die conform uw beleid en richtlijnen zijn.

Ervaren team met één vast contactpersoon
Het team Investment Partners heeft ruime ervaring, maar ook jong talent, en beschikt over unieke analyse- en selectietools. U heeft als klant binnen het team één vast contactpersoon. In een nauwe samenwerking komt u samen met het team Investment Partners tot een vastgoedportefeuille op maat. U ontvangt heldere en transparante rapportages, zodat u weloverwogen uw beleggingsbeslissingen kunt maken.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Maatschappelijk ondernemerschap, ESG inclusief impact investing zijn een belangrijk onderdeel van a.s.r. real estate. Wij geloven dat een verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving en aan een duurzaam rendement. Wij selecteren graag de producten die voldoen aan uw duurzaamheidseisen.

Elke individuele klant levert a.s.r. real estate hun specifieke strategie en richtlijnen met betrekking tot ESG en SFAP. Deze richtlijnen zijn voor elk afzonderlijk mandaat geïmplementeerd in de acquisities en beschikkingen uitgevoerd door a.s.r. real estate als adviseur van institutionele beleggers.

Bijvoorbeeld: De institutionele belegger a.s.r. belegt in financiële producten die milieukenmerken bevorderen in de zin van artikel 8 lid 1 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen in de financiële dienstensector (SFDR). Deze richtlijn wordt geïmplementeerd in de acquisities en beschikkingen door a.s.r. real estate, fungerend als adviseur naar a.s.r. Hoewel a.s.r. real estate een redelijke inspanningen zal leveren om de strategische doelstellingen zoals hierboven uiteengezet te bereiken; kan er geen garantie worden gegeven dat de strategische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Vanwege verschillende risico's en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierboven uiteengezette strategische doelstellingen.

Alle materiële investerings- / desinvesteringsvoorstellen worden besproken in het investeringscomité van a.s.r. real estate, waaronder het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van haar business lines, ondersteund door een onafhankelijke analyse van Legal-, Tax-, Research-, - Compliance- en Risk officers. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in het individuele fondsbestuur, zullen investerings- / desinvesteringsvoorstellen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Investeringscomité van de fondsen.

AIFM-vergunning en MIFID II-uitbreiding
a.s.r. real estate heeft als beleggingsinstelling een AIFM-vergunning (vergunningnummer 15001789) voor (individueel) vermogensbeheer van de AFM verkregen. Daarnaast heeft a.s.r. real estate een MiFID II uitbreiding van deze vergunning gekregen, waardoor zij ook beleggingsdiensten mag verlenen.

Richtlijnen en beleid klanten zijn leidend
Investment Partners selecteert en beheert portefeuilles waarbij de richtlijnen en het beleid van de klant leidend zijn en staat hierin onafhankelijk van overige producten die door a.s.r. en a.s.r. real estate worden beheerd.

Wij selecteren en monitoren:
Niet-beursgenoteerd vastgoed Europa
Beursgenoteerd Europa
Niet-beursgenoteerd vastgoed Nederland
Direct vastgoed Nederland

Disclaimer