a.s.r. real estate

Voorwoord Edwin van de Woestijne

Beste relatie,

De jaarwisseling is altijd het moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het jaar dat nog vers voor ons ligt.

Wij kijken tevreden terug op 2019. Met velen van jullie hadden wij plezierig contact en een goede samenwerking, met als resultaat; mooie transacties waarop we trots zijn. In een tijd waarin de media vooral aandacht lijken te hebben voor de problemen en uitdagingen van retail, blijft het goede nieuws helaas onderbelicht. Terwijl dat nieuws juist bewijst dat er ondanks de tegenwind in onze sector volop kansen gezien worden door echte ondernemers. Wij hebben onze portefeuille in 2019 kunnen uitbreiden met schitterende winkelpanden op absolute toplocaties. En het is ons team gelukt om de leegstand zeer laag te houden. Daar waar door faillissementen winkels leegkwamen hebben we nieuwe huurders verwelkomd. Gevestigde Nederlandse ondernemingen, maar ook nieuwe buitenlandse bedrijven die vol vertrouwen onze winkelstraten betreden.

Ook 2020 zal haar uitdagingen en kansen kennen. Daar waar het kan, bereiden wij ons daar nu al op voor. Ik heb al wat namen gezien op nieuwe huurovereenkomsten die we komend jaar bekend mogen maken. Ik weet zeker dat we ook daarmee weer de aandacht zullen trekken.

Iedereen, ondernemer en particulier, staat voor dezelfde uitdaging: Hoe kunnen we onze activiteiten verder verduurzamen en onze CO2-voetafdruk verkleinen? Met een aantal retailers zijn we in 2019 intensiever gaan samenwerken om onze gezamenlijke doelstellingen te behalen. Komend jaar nemen we bijvoorbeeld op diverse daken in onze portefeuille zonnepanelen in gebruik. Wij hopen dit in 2020, samen met onze partners, verder uit te kunnen bouwen.

Namens iedereen bij a.s.r. real estate en in het bijzonder het retail-team; bedankt voor de samenwerking in 2019 en een gezond en succesvol 2020!

Hartelijke groet,
Edwin van de Woestijne

undefined