a.s.r. real estate

a.s.r. real estate en Albert Heijn werken samen aan opwekking zonne-energie

a.s.r. real estate heeft de ambitie om zo veel mogelijk gebruik te maken van energie die ‘on site’ is opgewekt en om de portefeuille duurzaam en toekomstbestendig te maken. Zonnepanelen zijn daarbij een belangrijk middel. Op onze woningen en kantoren hebben we de afgelopen jaren in totaal 4.000 zonnepanelen gelegd.

Het afgelopen half jaar hebben we ook gefocust op opportune retail-locaties. Supermarktlocaties lijken met name interessant voor zonnepanelen, vanwege het vaak grote dakoppervlak en de aanzienlijke energievraag van dit type huurder.

Daarom werden verschillende supermarkten met een groot dakoppervlak geselecteerd. Gestart werd met een uitgebreide technische check van de daken. Bekeken werd of de dakbedekking in goede conditie is, er voldoende waterafvoeren zijn en de constructie sterk genoeg om de zonnepanelen te kunnen dragen. Daarna hebben we voor verschillende locaties een SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd en verkregen. Met deze subsidie stimuleert de overheid de opwekking van hernieuwbare energie door bedrijven en organisaties.

Op vijf van deze locaties is Albert Heijn huurder. Met hen is overeengekomen dat de lokaal opgewekte energie middels een huurprijs wordt afgenomen.

Uiterlijk in juni 2020 zullen alle panelen er liggen en zijn aangesloten op de slimme meters van de supermarkten. De zonnepanelen op de supermarkten in Bergen op Zoom, Den Dolder, Maassluis, Middelburg en Twello zullen het eerste jaar ongeveer 734.000 kWh opwekken wat gelijk staat aan het jaarlijkse energieverbruik van 244 huishoudens.

Iris Oort, manager project development & structuring, a.s.r. real estate

Iris Oort