Maatschappelijk verantwoord beleggen Internationaal Vastgoed

Maatschappelijk ondernemerschap, ESG inclusief impact investing zijn een belangrijk onderdeel van a.s.r. real estate. Wij geloven dat een verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving en aan een duurzaam rendement. Wij selecteren graag de producten die voldoen aan uw duurzaamheidseisen.

Elke individuele klant levert a.s.r. real estate hun specifieke strategie en richtlijnen met betrekking tot ESG en SFDR. Deze richtlijnen zijn voor elk afzonderlijk mandaat geïmplementeerd in de acquisities en beschikkingen uitgevoerd door a.s.r. real estate als adviseur van institutionele beleggers. Afhankelijk van de specifieke strategie en richtlijnen van een individuele klant, met betrekking tot ESG en SFAP, zullen duurzaamheidsrisico’s en de impact van deze risico’s onderdeel uitmaken van de investerings- / desinvesteringsvoorstellen.

Bijvoorbeeld: De institutionele belegger a.s.r. belegt in financiële producten die milieukenmerken bevorderen in de zin van artikel 8 lid 1 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen in de financiële dienstensector (SFDR). Deze richtlijn wordt geïmplementeerd in de acquisities en beschikkingen door a.s.r. real estate, fungerend als adviseur naar a.s.r. Hoewel a.s.r. real estate een redelijke inspanningen zal leveren om de strategische doelstellingen zoals hierboven uiteengezet te bereiken; kan er geen garantie worden gegeven dat de strategische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Vanwege verschillende risico's en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierboven uiteengezette strategische doelstellingen.