a.s.r. real estate

a.s.r. sluit alle vestigingen in verband met coronavirus

16-03-2020

a.s.r. heeft besloten om per direct tot nader order alle vestigingen te sluiten. Vanaf vandaag werken alle collega’s vanuit huis in verband met het coronavirus.

Nadat eerder was besloten om alle bedrijfsonderdelen te splitsen in A en B-teams, kwamen er vrijdag berichten over een aantal mogelijke besmettingen van medewerkers van a.s.r. Hoewel het niet zeker is dat het om het coronavirus gaat, is de beslissing genomen om de panden te sluiten uit voorzorg voor alle collega's en om de continuïteit van bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te borgen.

a.s.r. is voorbereid op grootschalig en langdurig thuiswerken. Sinds het invoeren van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt hier door medewerkers al ruimschoots gebruik van gemaakt. Een test afgelopen week waarbij meer dan 90% van de medewerkers vanuit een andere locatie dan een van de a.s.r.-vestigingen in heeft gelogd was succesvol.

Bron: Corporate Communicatie a.s.r.

Vorige