a.s.r. real estate

Start grootschalig onderhoud bosgebied Hees

14-06-2019

a.s.r. real estate start de komende maanden met grootschalig onderhoud van het bosgebied Hees in Soest. Het gaat onder andere om het verwijderen van fijnsparren die zijn aangetast door de letterzetter kever. In het najaar worden deze fijnsparren vervangen door andere soorten bomen. Ook worden de lanen, paden en entree van het bos opgeknapt.

De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op basis van het advies van het bosbeheeradviesbureau Borgman Beheer Advies. Zij hebben de bomen in bosgebied Hees beoordeeld op hun vitaliteit. Ook is er gekeken naar het toekomstperspectief en de veiligheid van dieren en bezoekers.

Paul Kah, adviseur bosbeheer bij Borgman Beheer Advies: “Door in het bos de minder vitale bomen te verwijderen, krijgen gezonde en stabiele bomen meer groeiruimte. Door kleinschalige open plekken te creëren komt er meer licht op de bodem. Zo krijgen jonge bomen en struiken ruimte om zich te ontwikkelen. Dat verbetert de diversiteit van het bos en maakt het sterker voor de toekomst.”

Aantasting fijnsparren

Fijnsparren in heel West-Europa en helaas ook in het bosgebied Hees, worden de laatste jaren op grote schaal aangetast door de letterzetter kever. De droge zomer van 2018 heeft fijnsparren extra kwetsbaar gemaakt en de sterfte als gevolg van de letterzetter-aantasting is momenteel aanzienlijk. Daarom is grote haast geboden bij de opruimwerkzaamheden. Komende winter worden jonge bomen ingeplant die minder gevoelig zijn voor droogte, zoals eiken, tamme kastanjes en berken. a.s.r. real estate houdt rekening met de actuele adviezen voor klimaatwijziging. 

Wat doet de letterzetter met de fijnspar?

De letterzetter is een kever waarvan de larven gangen vreten onder de schors van de fijnspar. De schors laat hierdoor los, waardoor de boom geen vocht en voedingsstoffen kan transporteren en zeer snel dood gaat. In de aangetaste bomen groeien de larven in enkele weken uit tot een nieuwe generatie kevers die sparren in de omgeving aantasten en laten afsterven.

Wat merken bezoekers van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen niet zonder machines worden uitgevoerd. Deze machines zijn soms te zwaar voor de lanen en paden, waardoor deze kunnen beschadigen. Daarom wordt na het onderhoudswerk ook een aantal grote lanen en kleinere paden gerenoveerd. Ook de parkeerplaats bij de entree van het bos aan de Verlengde Oude Utrechtseweg wordt geëgaliseerd.

Meer over het bosgebied Hees en het duurzame beheer van a.s.r.

a.s.r. bezit een gebied van ruim 200 hectare grond aan de westkant van Soest. De gronden bestaan uit het bosgebied Hees, een paar hectare grasland en het voetbalcomplex van voetbalvereniging Hees. 90% van dit gebied is al 30 jaar in handen van a.s.r. Een paar jaar geleden werd circa 22 hectare bos toegevoegd. a.s.r. beheert het bos op een duurzame manier door niet ieder jaar, maar om de 4-5 jaar een gedeelte van het hout te oogsten. Hierdoor wordt de rust voor flora en fauna in het bos zoveel mogelijk bewaakt. Bovendien wordt er minder geoogst dan dat er jaarlijks bij groeit. Het bosgebied bevat zowel loof- als naaldhoutbomen en is opengesteld voor publiek, zodat recreanten kunnen genieten van dit mooie gebied met veel wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Vorige