a.s.r. real estate

Robbert van Dijk treedt toe tot Bestuur RICS

11-07-2018
Robbert van Dijk treedt toe tot Bestuur RICS

Het bestuur van RICS in Nederland is uitgebreid met Robbert van Dijk MRICS, Managing Director a.s.r. Woningen en Fund Director van het a.s.r. Dutch Core Residential Fund. 
Robbert van Dijk is sinds 2009 lid van RICS. Hij zal zich richten op alle zaken die RICS in het algemeen aangaan. Met de benoeming van Van Dijk is het bestuur weer op volle sterkte.

Van Dijk: ”Goede en transparante taxatiemethoden, een hoge standaard van professionaliteit en een dienovereenkomstige ethiek zijn niet alleen zaken die RICS nastreeft, maar die mij ook persoonlijk aan het hart liggen binnen mijn werkzaamheden bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Met mijn toetreding tot het bestuur van RICS wil ik eraan bijdagen deze standaarden nog beter in te bedden in de vastgoedmarkt.”

Vorige