a.s.r. real estate

MVO-jaarverslagen a.s.r. real estate gepubliceerd

03-07-2018

a.s.r. real estate heeft de 2017 MVO-jaarverslagen gepubliceerd. Naast het MVO-jaarverslag van a.s.r. real estate zijn ook de MVO-jaarverslagen van het ASR Dutch Prime Retail Fund, het ASR Dutch Core Residential Fund en het ASR Dutch Mobility Office Fund gepubliceerd. In de jaarverslagen worden per strategische doelstelling de resultaten over 2017 besproken. Het is, na de oprichting van het fonds ultimo 2016, dit jaar voor het eerst dat ook het ASR Dutch Mobility Office Fund een MVO-jaarverslag heeft gepubliceerd.

Ook in 2017 heeft a.s.r. real estate zich ingezet om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen. Zo hebben ultimo 2017 twee winkelcentra van de portefeuille van het ASR Dutch Prime Retail Fund een BREEAM-NL In-Use Good in ontvangst genomen, zijn 389 woningen in de portefeuille het ASR Dutch Core Residential Fund verduurzaamd naar energielabel A en heeft 55% van de portefeuille van het ASR Dutch Mobility Office Fund een ‘Green Label’. Daarnaast heeft de afdeling Landelijk Vastgoed in 2017 45% van de portefeuille gesaneerd op asbest.

a.s.r. real estate investeert in vastgoed waarin retailers, bedrijven, agrariërs en huishoudens nu en in de verre toekomst willen werken, winkelen of wonen. Dat is hét uitgangpunt bij de benadering van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wat a.s.r. real estate betreft is het niet mogelijk om rendementen voor de lange termijn te garanderen als objecten niet duurzaam aantrekkelijk zijn voor gebruikers.

Vorige