a.s.r. real estate

OV-bereikbaarheid steeds belangrijker voor de aantrekkelijkheid van kantoorlocaties

06-12-2017
OV-bereikbaarheid steeds belangrijker voor de aantrekkelijkheid van kantoorlocaties

Transactiegegevens van de grote makelaars laten een toenemende belangstelling zien voor centrale stationslocaties. De belangstelling voor de stadsrandlocaties, die twintig jaar geleden nog populair waren, is sterk afgenomen. Uit een analyse van de verschillen in huurprijzen tussen locaties blijkt dat niet alleen de bereikbaarheid per openbaar vervoer hierbij een rol speelt. Ook de nabijheid van woningen, andere bedrijven en voorzieningen oefenen een steeds grotere aantrekkingskracht uit op kantoorgebruikers.

Dit blijkt uit onderzoek van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en de Universiteit Utrecht. Ruim 11.000 transacties in de kantorenmarkt tussen 2000 en 2015 zijn voor dit onderzoek geanalyseerd. Door middel van data-analyse is onderzocht welke variabelen een belangrijke invloed hebben gehad op de transactiehuren. Kantoren binnen 500 meter van intercitystations lieten gedurende de onderzoeksperiode een huurverhoging van ruim €6 per m² per jaar zien. In het geval dat er ook een tram- of metrohalte in de nabijheid aanwezig is, was de extra huurverhoging €7,50 per m² per jaar. Kantoren in de nabijheid van een op- of afrit van een snelweg laten tot de financiële crisis een positief effect op de huurprijs zien, maar een negatief effect vanaf 2008. Bovenstaande uitkomsten illustreren de veranderende vestigingsplaatseisen van kantoorgebruikers in de Nederlandse kantorenmarkt.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de door a.s.r. vastgoed vermogensbeheer ontwikkelde ‘Dutch Office Location Filter’. Daarnaast onderstrepen de resultaten van het onderzoek de strategie van het ASR Dutch Mobility Office Fund. Pieter Vandeginste, fund director van het ASR Dutch Mobility Office Fund: “De strategie van het ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich op dit selectieve marktsegment; hoogwaardige kantoren gelegen nabij mobiliteitsknooppunten. Deze kantoorlocaties hebben een bewezen hogere huurprijs en bezettingsgraad. Bereikbaarheid per openbaar vervoer en multifunctionaliteit worden in de toekomst alleen maar belangrijker, dat maakt juist deze kantoren een aantrekkelijke investering.”

Bovenstaande bevindingen kwamen naar voren uit het afstudeeronderzoek van Rick van Hees, dat hij heeft uitgevoerd bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer in 2016. Hij deed dit onderzoek in het kader van zijn studie Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht. Naar aanleiding van dit onderzoek is in het afgelopen juninummer van de Real Estate Research Quarterly het artikel ‘Functiemenging en bereikbaarheid per openbaar vervoer steeds belangrijker voor de aantrekkelijkheid van kantoorlocaties’ verschenen. Co-auteurs van dit artikel zijn Bart Louw namens a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en Martijn Smit en Han Olden namens de Universiteit Utrecht.

Artikel Real Estate Research Quarterly
Onderzoeksrapport

Vorige