a.s.r. real estate

Landgoedvisie voor historisch landgoed Molecaten

09-10-2017
Landgoedvisie voor historisch landgoed Molecaten

a.s.r. is sinds 1987 eigenaar van landgoed (en buitenplaats) Molecaten in Hattem. a.s.r. investeert in duurzaamheid en wil graag de identiteit van landgoed Molecaten versterken en uitdragen. a.s.r. heeft adviesbureau Eelerwoude opdracht gegeven om een landgoedvisie, een toekomstplan, op te stellen om dit te bewerkstelligen. 

De visie geeft richting voor inrichting en beheer van landgoed Molecaten voor de komende tien jaar. Daarbij is een financiële balans een voorwaarde voor een duurzame toekomst. De komende periode worden bewoners en direct belanghebbenden geïnformeerd tijdens een informatie-avond en zal gefaseerd bekeken worden welke projecten worden opgepakt. 

In de landgoedvisie zijn onder andere de volgende thema’s opgenomen:
• Landschap en natuur (bestaande waarden en structuren, zoals de lanen en bossen)
• Water (beken- en sprengenstelsel en grondwater)
• Bebouwing (hoofdhuis, herberg, boerderijen en ontwikkelmogelijkheden)
• Recreatie (o.a. wandelpaden, ruiterpaden/elementen, gebruikersgroepen, parkeren)

De naam Molecaten betekent: ‘boerderij bij de molen’. Op het landgoed bevindt zich namelijk, bij de herberg (adres: Molecaten 7), een watermolen. Vroeger stonden er drie watermolens, nu is er nog één watermolen over. Deze watermolen maakt gebruik van het water van bijzondere sprengenbeken die gevoed worden met kwelwater van de Veluwe. Het sprengenstelsel is waarschijnlijk al eeuwenoud en aangelegd in de 16e eeuw. Bij één van de sprengen staat de Mariabeuk, die met 400 jaar één van de oudste beuken van Nederland is.

Het landgoed heeft een rijke historie die teruggaat tot de 14e eeuw. Het landgoed is ruim 130 hectare groot en bestaat voor het grootste deel uit bossen (107 hectare). Bosbouw is een belangrijke inkomstenbron en sinds lange tijd verbonden met het landgoed. Een deel van het landgoed is beschermd rijksmonument, met onder andere “De Spaanse Graven” (schanswerk met aarden wallen) uit vermoedelijk de Middeleeuwen.

Molecaten behoort deels tot een historische buitenplaats en is cultuurhistorisch opzicht van belang vanwege: de ouderdom, de gaafheid, de zeer hoge ensemblewaarde, de historische gelaagdheid en de grote cultuurhistorische waarde van de samenhang van de complexonderdelen.

Vorige