a.s.r. real estate

Betaalbaarheid en financierbaarheid van landbouwgrond

20-10-2017
Betaalbaarheid en financierbaarheid van landbouwgrond

In het afgelopen decennium is de gemiddelde agrarische grondprijs ongeveer verdubbeld. Ook als gecorrigeerd wordt voor inflatie, is er een forse stijging. Belangrijke prijsondersteunende factoren zijn de drang naar schaalvergroting in de landbouw en de lage rente. Er zijn echter ook prijsdrukkende factoren, zoals schommelingen in de rentabiliteit van het grondgebruik en beperkingen aan bancaire grondfinanciering.

Aan de hand van een conceptueel raamwerk, gaat het themabericht betaalbaarheid en financierbaarheid van landbouwgrond in op de bepalende factoren van de agrarische grondmarkt. Daarbij ligt de nadruk op de melkveehouderij en akkerbouw. Lees het themabericht.

Vorige