a.s.r. real estate

Waarde akkerbouw- en melkveebedrijven groeit door stijging grondprijs en bedrijfsomvang

30-03-2017

De afgelopen tien jaar is de agrarische grondprijs nominaal verdubbeld en de gemiddelde bedrijfsomvang van akkerbouw-en melkveebedrijven in Nederland gestegen. Hierdoor is de gemiddelde balanswaarde van deze bedrijven toegenomen. Door deze positieve ontwikkelingen voorziet a.s.r. landelijk vastgoed ook voor de aankomende jaren een verdere groei van haar portefeuille.

Dick van den Oever, directeur a.s.r. landelijk vastgoed: “Het is altijd goed om inkomenscijfers in perspectief te zien. Niet alleen in tijd, maar ook in relatie met de vermogenspositie van agrarische ondernemers. Op dit moment zien we een behoorlijke dynamiek in de markt, die wat ons betreft de voorbode is van een verdere consolidatie binnen de sector. Uiteraard helpt de stoppersregeling hier ook aan mee. Binnen a.s.r. vermogensbeheer zijn wij ervan overtuigd dat de Nederlandse agrarische onderneming een uitstekende uitgangspositie heeft. Financieel, maar zeker ook als het gaat om het vakmanschap. Dat komen we iedere dag tegen op de erven van onze relaties”.

Economische ontwikkeling akkerbouw- en melkveebedrijven

De gemiddelde balanswaarde van akkerbouwbedrijven is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld: van 1,95 miljoen euro tot 3,86 miljoen euro. De balanswaarde van melkveebedrijven is minder gestegen dan die van akkerbouwbedrijven: van 2,45 miljoen euro in 2006 tot 3,07 miljoen euro in 2015. Deze groei in waarden is in hoofdzaak te danken aan de forse stijging van de grondprijs, maar ook door de groei van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte.

De agrarische grondprijs is gegroeid vanbijna 29.000 tot 57.800 euro per hectare. De gemiddelde oppervlakte van akkerbouwbedrijven in de periode 2006-2015 gestegen van 60 tot 64 ha, en die van melkveebedrijven van 45 tot 53 ha. Zo blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (voorheen LEI).

Actuele grondprijzen landbouw

a.s.r. landelijk vastgoed publiceert in een nieuwsbrief in samenwerking met Wageningen Economic Research (voorheen LEI)  en het Kadaster ieder kwartaal de actuele grondprijs per landbouwgebied. Deze unieke informatie kunt u hier lezen, tevens wordt deze informatie via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Vorige