a.s.r. real estate

Boomplantdag landgoed De Utrecht

27-03-2017
Boomplantdag landgoed De Utrecht

Op vrijdag 24 maart is een laan beplant op landgoed de Utrecht in het kader van de boomplantdag. Rond de 150 bomen van 40 verschillende, veelal inheemse, boomsoorten zijn geplant door leerlingen uit het lager speciaal onderwijs van de Berg en Boschschool uit Houten. Dit speciale evenement vond 100 jaar na de eerste Nederlandse Boomplantdag opnieuw plaats op het landgoed dat wordt beheerd door a.s.r. vastgoed vermogensbeheer.

De eikenbomen die 100 jaar geleden zijn geplant op het landgoed staan nog overeind, daarom is gekozen een ander deel van het landgoed te beplanten. Tijdens de boomplantactie zijn in totaal 353 bomen geplant, de helft op boomplantdag dankzij de inzet van de leerlingen van de Berg en Boschchool. De leerlingen hebben niet alleen bomen geplant maar ook kennis opgedaan van het belang van het bos. Hierover heeft de rentmeester van het landgoed, Harry Breviers, hen meer verteld. Tijdens de dag werden de leerlingen geassisteerd door collega's van de afdeling pensioenen van a.s.r.

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer wil iedereen danken voor hun inzet. Voor geïnteresseerden worden in de toekomst bordjes bij de bomen geplaatst met meer informatie over de boomsoort.

Landgoed De Utrecht
Ten zuiden van Esbeek, aan weerszijden van de weg Tilburg-Hilvarenbeek-Reusel ligt het 2.500 hectare omvattende landgoed De Utrecht. Het landgoed heeft een belangrijke recreatieve functie en bestaat grotendeels (1.800 hectare) uit bos- en natuurterrein. Op de 600 hectare landbouwgronden staan 9 verpachte boerderijen. 100 hectare heeft een woon- en recreatiefunctie met ruim 50 verhuurde en in erfpacht uitgegeven woningen, waarvan diverse zijn aangemerkt als rijksmonument. Meer over het landgoed kunt u 
hier lezen.

Vorige