a.s.r. real estate

24 maart opnieuw boomplantdag op landgoed De Utrecht

21-03-2017

100 jaar na de eerste Nederlandse Boomplantdag op landgoed De Utrecht, vindt dit speciale evenement opnieuw plaats op het landgoed dat wordt beheerd door a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Op vrijdag 24 maart wordt een laan beplant door de leerlingen van de Berg en Boschschool uit Houten. De bomen worden geplant aan de Slingerdijk, liggend tussen de gemeenten Reusel en de Mierden.

De eikenbomen die 100 jaar geleden zijn geplant op het landgoed staan nog overeind, daarom is gekozen een ander deel van het landgoed te beplanten. Er wordt een strook beplant met veel verschillende, veelal inheemse, boomsoorten. Voor geïnteresseerden worden in de toekomst bordjes bij de bomen geplaatst welke boomsoort het betreft. De dertig leerlingen uit het lager speciaal onderwijs van de Berg en Boschschool worden geassisteerd door de afdeling pensioenen van a.s.r.

Landgoed De Utrecht
Ten zuiden van Esbeek, aan weerszijden van de weg Tilburg-Hilvarenbeek-Reusel ligt het 2.500 hectare omvattende landgoed De Utrecht. Het landgoed heeft een belangrijke recreatieve functie en bestaat grotendeels (1.800 hectare) uit bos- en natuurterrein. Op de 600 hectare landbouwgronden staan 9 verpachte boerderijen. 100 hectare heeft een woon- en recreatiefunctie met ruim 50 verhuurde en in erfpacht uitgegeven woningen, waarvan diverse zijn aangemerkt als rijksmonument. Meer over het landgoed kunt u hier lezen.

Vorige