a.s.r. real estate

Gemeente Utrecht en a.s.r. zetten in op terugdringen van energieverbruik huurwoningen

25-10-2016
Gemeente Utrecht en a.s.r. zetten in op terugdringen van energieverbruik huurwoningen

De gemeente Utrecht en a.s.r. vastgoed vermogensbeheer werken samen aan verduurzaming (energiezuinig maken) van huurwoningen. Het doel is om een energiebesparing van circa 10% te realiseren en daarmee de energiekosten met circa €140 te verlagen. De gemeente Utrecht werkte al samen met diverse Utrechtse woningcorporaties, a.s.r. vastgoed vermogensbeheer is de eerste particuliere verhuurder.

Samen met de gemeente biedt a.s.r. vastgoed vermogensbeheer via het project Energiebox gratis energieadvies en energieboxen aan voor de huurders van een 36 eengezinswoningen in de Meern en 200 nieuwbouwappartementen in Terwijde. Het doel is om huurders aan te moedigen energiebewuster te wonen en daarmee een energiebesparing van circa 10% te realiseren. Daarmee zal hun wooncomfort verhogen, besparen ze op hun maandelijkse energiekosten én dragen ze bij aan een verlaagde CO2-uitstoot.

Energiebox
Deelnemers aan project Energiebox krijgen energiebesparingsadvies op maat voor hun woning en huishouden (ter waarde van € 90). Daarnaast ontvangen ze een gratis Energiebox (ter waarde van €50), met daarin handige energiebesparende producten. Binnen de gemeente Utrecht loopt nu bijna twee jaar het project Energiebox: een campagne over energiebesparing in woningen. In die periode hebben al meer dan 1.600 huurders meegedaan.

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en duurzaamheid
 
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Eén van onze grootste opgaves op het gebied van duurzaamheid is het verduurzamen van de woningportefeuille. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanbrengen van dak- en gevelisolatie, HR++glas, zonnepanelen, waterbesparende kranen en toiletten, Hoog Rendement CV-ketels en LED-lampen in algemene ruimtes. Voor de complexen die bovengemiddeld energie verbruiken, worden de mogelijkheden tot een verduurzamingsrenovatie bekeken.

In het voorjaar van 2016 zijn 46 eengezinswoningen in Zeist verduurzaamd van energielabel F naar A. In september 2016 is gestart met de verduurzaming naar energielabel A van 90 eengezinswoningen in Nieuwegein. Voor 2017 is onze ambitie om enkele honderden woningen te duurzaam te renoveren. Naast deze energetische verduurzaming is het gedrag van de huurder ook een belangrijke factor voor het energieverbruik in de woning, daarom ondersteunt a.s.r. vastgoed vermogensbeheer dan ook van harte deze energiecampagne.

Vorige