a.s.r. real estate

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer besteedt onderhoudsmanagement woningportefeuille uit aan RPS

04-03-2016
a.s.r. vastgoed vermogensbeheer besteedt onderhoudsmanagement woningportefeuille uit aan RPS

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer heeft een contract getekend met RPS advies- en ingenieursbureau bv voor het onderhoudsmanagement van de volledige woningportefeuille. Op het hoofdkantoor van de vastgoedvermogensbeheerder in Utrecht gingen beide partijen in februari 2016 een samenwerkingstraject aan van één jaar met de optie op meerjarige verlenging.

Procesmanager
a.s.r. vastgoed vermogensbeheer werkt met vaste onderhoudspartijen binnen een ketensamenwerkingsmodel. RPS treedt in deze keten op als regisseur en procesmanager van de dienstverlenende onderhoudsbedrijven. Tot de werkzaamheden van RPS behoren onder meer het uitvoeren van conditiemetingen (NEN 2767) en de actualisatie van meerjarenbegrotingen. Daarnaast beoordeelt het advies- en ingenieursbureau de uitvoering van het planmatig onderhoud en monitort het proces van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. Verder is RPS verantwoordelijk voor het vaststellen van de onderhoudsbegroting op basis van actuele onderhoudsgegevens.

Rendement
Senior Technisch Assetmanager en projectleider Hans Lachmansingh en Technisch Assetmanager Harm Tenback van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer hebben goede verwachting van de samenwerking. “RPS is een degelijk bedrijf dat gefocust is op de lange termijn. Wij vinden het belangrijk dat een partner met vooruitziende blik kan meedenken in de exploitatiefase van de woningcomplexen. Hierbij draait het met name om kwaliteit, financiën, tijd en communicatie. Alles staat in dienst van de huurderstevredenheid en het rendement. RPS gaat hieraan een belangrijke bijdrage leveren”, aldus Lachmansingh.

Beheerteams aansturen
Tenback vervolgt: “De beheerteams moeten daarbij effectief en efficiënt aangestuurd worden. Dat is een uitdaging omdat je te maken hebt met veel dienstverlenende partijen met elk hun eigen belangen. We hebben er vertrouwen in dat RPS hiervoor de aangewezen partner is.”

Professionalisering
Ron Termeer, operationeel manager Huisvesting en Vastgoed bij RPS, spreekt over een mooie uitdaging dat de vastgoedvermogensbeheerder het complete managementproces van ketensamenwerking bij RPS heeft neergelegd. “We hebben in het verleden op projectbasis prettig met a.s.r. vastgoed vermogensbeheer samengewerkt. Dan beklijft een gevoel van trots als je nu op grotere schaal een bijdrage mag leveren aan de verdere professionalisering van het ketensamenwerkingsmodel dat door a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en haar partners is geïnitieerd.”

Vorige