a.s.r. real estate

Artikel in De Landpachter: De zaak beter achterlaten dan toen je begon

07-03-2016
Artikel in De Landpachter: De zaak beter achterlaten dan toen je begon

Op de jaarvergadering van de BLHB op 10 maart aanstaande spreekt Erik Somsen, directeur van a.s.r. landelijk vastgoed, over de grondprijsontwikkeling en (erf)pachtfinanciering. De Landpachter sprak met hem en publiceerde een artikel hierover in hun februari-nummer. 

Vorige