a.s.r. real estate

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en SUSTAY tekenen overeenkomst voor 40 huurappartementen in Nieuwegein

04-02-2016
a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en SUSTAY tekenen overeenkomst voor 40 huurappartementen in Nieuwegein

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en huurwoningontwikkelaar SUSTAY | verantwoord wonen hebben een turn-key overeenkomst gesloten voor 40 levensloopbestendige huurappartementen aan de Van Reeslaan in Nieuwegein.

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer doet deze investering namens het ASR Dutch Core Residential Fund. Thunnissen Bouw uit Heemstede neemt de realisatie van de woningen voor haar rekening. Het appartementengebouw is ontworpen door Bureau 070 uit Den Haag. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd. De bouw van het project start naar verwachting medio 2016 en de appartementen worden in het derde kwartaal van 2017 opgeleverd.

De appartementen zijn gelegen nabij diverse wijkvoorzieningen en het stadscentrum van Nieuwegein. Ze zijn geschikt voor senioren, maar ook voor jongere stellen en kleine gezinnen. Bij de ontwikkeling van de appartementen is rekening gehouden met de woonbehoefte in de wijk Jutphaas en de beleidswensen van de gemeente Nieuwegein. Deze is er onder meer op gericht om senioren voor de wijk te behouden, die daar nu maar moeilijk een geschikt eigentijds appartement kunnen vinden. Aangezien deze doelgroep doorgaans een eengezinswoning achterlaat, wordt met de bouw van deze appartementen tevens de doorstroming in de wijk bevorderd.

Robbert van Dijk, Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund: “Deze belegging is een goede aanvulling op onze portefeuille. De regio Utrecht wordt gekenmerkt door een sterke economische groei en goede demografische ontwikkelingen. Met name in Nieuwegein zijn in de jaren ’70 massaal jonge gezinnen gaan wonen. Deze mensen zijn nu op een zekere leeftijd gekomen, waardoor er veel interesse is in huurappartementen.”

Menno Schapendonk, directie Sustay: “Sustay levert met deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan de beleidsdoelstellingen en woonvisie van de gemeente Nieuwegein alsook aan de acquisitiedoelstelling van het woningfonds van a.s.r.”

Vorige