a.s.r. real estate

Interview Erik Somsen in Landeigenaar

16-10-2015

In De Landeigenaar het tweemaandelijks vakblad van de Federatie Particulier Grondbezit verscheen in augustus 2015 een interview met Erik Somsen, directeur a.s.r. landelijk vastgoed.

In het interview constateert Erik Somsen dat de positie van de verpachter in de afgelopen tien jaar is verbeterd. “Het pachtdossier heeft ons veel opgeleverd”. Erik Somsen die in mei stopte als voorzitter van de commissie Grond- en pachtzaken van de Federatie is best een beetje trots op wat er is bereikt.

Lees het hele interview met Erik Somsen
 
Bron: De Landeigenaar Federatie Particulier Grondbezit  

Vorige