a.s.r. real estate

Duurzaamheidsbeleid a.s.r. vastgoedfondsen beloond met hogere GRESB score

04-09-2015
Duurzaamheidsbeleid a.s.r. vastgoedfondsen beloond met hogere GRESB score

De vastgoedfondsen van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, het ASR Dutch Core Residential Fund, het ASR Dutch Prime Retail Fund en het ASR Property Fund zijn dit jaar alle drie door Global Real Estate Sustainability Benchmark(GRESB) beloond met een hogere GRESB-score. GRESB informeerde deelnemers woensdag over de behaalde resultaten en publiceerde het jaarlijkse GRESB Report.

Het ASR Dutch Core Residential Fund ontving in de ranking van GRESB de status van Green Star, de hoogst haalbare waardering. Wereldwijd kan inmiddels 56% van de fondsen zich tot deze categorie rekenen, zo blijkt uit het rapport van GRESB.

Robbert van Dijk, Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund en verantwoordelijk voor het MVO-team van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: ‘Wij besteden veel aandacht aan het verder verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties en het aanscherpen van ons duurzaamheidsbeleid. Op het gebied van communicatie en kennisdeling rondom duurzaamheid, het verstevigen van het thema duurzaamheid in ons besluitvormingsproces maar bijvoorbeeld ook door het optimaliseren van ons energiemeetsysteem. We zijn blij dat onze inzet en resultaten terug te zien zijn in de hogere GRESB scores.’

GRESB is een onafhankelijke benchmark die het duurzaamheidsbeleid van vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt. Op basis van de GRESB score kunnen fondsmanagers hun duurzaamheidsbeleid tegen het licht houden en verbeteringen doorvoeren.

Vorige