a.s.r. real estate

a.s.r. verdubbelt agrarische grondaankopen

04-08-2015
a.s.r. verdubbelt agrarische grondaankopen

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer heeft in het eerste halfjaar van 2015 de grondaankopen en -uitgifte in pacht en erfpacht van haar portefeuille landelijk vastgoed ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal aanvragen voor grondfinancieringen stijgt nog steeds en ook de gemiddelde grondoppervlakte per transactie neemt toe. Voor de komende jaren voorziet a.s.r. vastgoed vermogensbeheer een verdere groei van haar portefeuille landelijk vastgoed.

In het eerste halfjaar van 2015 kocht a.s.r. vastgoed vermogensbeheer 1846 hectare landbouwgrond aan om die vervolgens uit te geven in langjarige reguliere pacht en erfpacht; in dezelfde periode in 2014 was dat 717 hectare. Het aantal aanvragen steeg van 85 in het eerste halfjaar van 2014 naar 112 in het eerste halfjaar van 2015. De gemiddelde grondoppervlakte per transactie verdubbelde bijna van 8,4 hectare in 2014 naar 16,5 hectare in dit jaar.

Erik Somsen, directeur landelijk vastgoed bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: ‘Ondernemers in de akkerbouw en melkveehouderij hebben vertrouwen in de toekomst. De al eerder ingezette schaalvergroting in de melkveehouderij en akkerbouw zet verder door. Daardoor ontstaat in de markt een grotere vraag naar agrarische grond. Tegelijkertijd zijn de banken op dit moment terughoudend met het verstrekken van krediet. Bij a.s.r. zien wij dat terug in een sterke toename van het aantal grondfinancieringen op basis van pacht en erfpacht.’

De grotere vraag naar agrarische grond zorgt ook voor een stijging van de prijs. Vooral de prijs van grasland is sterk opgelopen, zo blijkt uit het kwartaalbericht over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en LEI Wageningen UR, dat in opdracht van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer wordt opgesteld. De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 uitgekomen op bijna € 55.000 per hectare, 3,5% hoger dan de gemiddelde grondprijs over heel 2014.

a.s.r. belegt al meer dan 125 jaar in landelijk onroerend goed. Met een portefeuille van ongeveer 33.000 hectare grond is a.s.r. de grootste private grondeigenaar van Nederland. De grond wordt in de meeste gevallen gebruikt voor land- en tuinbouw. a.s.r. ziet grond als een solide lange termijn investering en stelt de komende jaren meer geld beschikbaar voor agrarische grondfinancieringen en langjarige pacht.

Vorige