a.s.r. real estate

a.s.r. relatiedag “nieuwe stijl” in Friesland enthousiast ontvangen

16-07-2015

a.s.r. landelijk vastgoed organiseerde donderdag 2 juli de eerste relatiedag “nieuwe stijl” voor haar pacht- en erfpachters in de provincie Friesland. De familie Van Popta uit Witmarsum ontving a.s.r. en circa 60 Friese relaties op hun moderne melkveebedrijf dat voorzien is van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stalinrichting.

Relatiedag “nieuwe stijl”
Uit klanttevredenheidsonderzoeken kwam naar voren dat de a.s.r. relatiedagen erg gewaardeerd werden. Voor veel relaties was de afstand tot de locatie echter te groot. a.s.r. heeft daarom besloten om de relatiedag een meer regionaal karakter te geven. In het kort komt het er op neer dat a.s.r. in samenwerking met een van haar klanten, pacht- en erfpachtrelaties uit één provincie of regio uitnodigt op het landbouwbedrijf. Tijdens deze informele bijeenkomst staan de ontwikkelingen in de landbouw, het kennisdelen en kennismaken met andere a.s.r. klanten uit de regio en de medewerkers van a.s.r. centraal.

Te gast bij de familie Van Popta uit Witmarsum
De familie Van Popta uit Witmarsum was enthousiast en zo gastvrij om a.s.r. en haar Friese relaties te ontvangen. Een prachtige dag die ’s ochtends begon met koffie en oranjekoek, gevolgd door een welkomstwoord van a.s.r. rentmeester Luuk Geerts en directeur a.s.r. landelijk vastgoed Erik Somsen.

Daarna vertelde de familie Van Popta met trots het interessante verhaal over de geschiedenis van hun melkveebedrijf en de bedrijfsmatige keuzes die zij maken. De nieuwe ligboxenstal is voor de helft klaar en voldoet aan de eisen van deze tijd zoals een eco – roostervloer (om de ammoniakemissie tot een minimum te beperken) en het scheiden van de mest in een natte en droge fractie. De droge fractie wordt gebruikt als vulling voor de ligboxen en de natte fractie voor de bemesting van het land.

De familie Van Popta deelden hun ervaringen met deze nieuwe ontwikkelingen in de stallenbouw. Vervolgens gaven zij een rondleiding over hun bedrijf. Het programma werd afgesloten met een welverdiend verkoelend drankje (het was ca. 32 graden) en een heerlijke maaltijd.

Wat a.s.r. betreft een zeer geslaagde relatiedag “nieuwe stijl” die een vervolg zal krijgen in andere regio’s. Tot slot willen we de familie Van Popta nogmaals bedanken voor hun gastvrije ontvangst.

Vorige