a.s.r. real estate

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer ontvangt AIFM-vergunning

10-02-2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft a.s.r. vastgoed vermogensbeheer een AIFM-vergunning verleend om op te treden als manager van beleggingsinstellingen. Naast het ASR Dutch Prime Retail Fund, het ASR Dutch Core Residential Fund en het ASR Property Fund beheert a.s.r. vastgoed vermogensbeheer via een separaat mandaat tevens de a.s.r. agrarische grond- en kantorenportefeuille.

Dick Gort, CEO a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “Wij zijn verheugd dat we de AIFM-vergunning van de AFM hebben verkregen. Al meer dan 100 jaar laat a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en haar rechtsvoorgangers zien een professionele partner te zijn op het gebied van vastgoed vermogensbeheer. Met het verkrijgen van de AIFM-vergunning zetten wij een nieuwe stap in het leveren van continue kwaliteit aan onze klanten.”

Henk-Dirk de Haan, CFRO a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “a.s.r. vastgoed vermogensbeheer voldoet al jaren aan hoge kwaliteitsnormen met betrekking tot proces- en risicobeheersing. Voor al onze kernprocessen hebben wij reeds sinds een aantal jaren ISAE-3402/3000 verklaringen, waarmee wij onze interne organisatie aantoonbaar op orde hebben. Het verkrijgen van de AIFM-vergunning is wederom een belangrijke bevestiging van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

De AIFM-regelgeving is binnen heel Europa van toepassing. Met het verkrijgen van de vergunning ontvangt a.s.r. vastgoed vermogensbeheer automatisch een zogenaamd Europees paspoort. Dit maakt het mogelijk om op Europees niveau te opereren en eventueel nieuwe Europese beleggers aan te trekken. Bovendien biedt de Europese regelgeving ook beleggers buiten Europa het vertrouwen dat de interne organisatie en financiële huishouding op orde is en dat er een open en eerlijke informatie-uitwisseling plaatsvindt met (potentiële) investeerders.

Vorige