a.s.r. real estate

Vissoort Beekprik keert terug op landgoed De Utrecht

20-11-2014

Vissoort Beekprik keert terug op landgoed De Utrecht

Dit najaar werd de Beekprik geherintroduceerd in de Reusel, een beekje dat door landgoed De Utrecht stroomt. De Beekprik had het in de vorige eeuw in Noord-Brabant zwaar te verduren. Als bewoner van schone, stromende beken, gingen de populaties in drie van de vier stroomgebieden ten onder aan de bekende boosdoeners: watervervuiling, verstuwing en het kanaliseren van beken. Door herstelmaatregelen is de water- en habitatkwaliteit in veel beken sterk verbeterd. Dit geldt ook voor de Reusel, een beekje op Landgoed De Utrecht in Noord-Brabant.

De Beekprikken zijn verzameld in de Dommel en Keersop. In totaal waren er iets meer dan 1000, voornamelijk larven. Het merendeel werd gevangen in de Keersop op een beektraject van nog geen 100 meter. Ze zijn allen dezelfde dag nog losgelaten in de Reusel. De komende jaren wordt het benodigde aantal beekprikken overgezet van de bronpopulatie naar de Reusel. Zowel de bronpopulatie als de nieuwe populatie worden de komende jaren goed in de gaten gehouden.

RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, maakte samen met blikonderwater een filmpje over de herintroductie, dat via onderstaande link is te bekijken. 
http://vimeo.com/110338178

Bron: Frank Spikmans en Martijn Schiphouwer RAVON

Vorige