a.s.r. real estate

Agrarische grondprijzen in Nederland hoger dan omringende landen

11-07-2014

Het Nederlandse prijsniveau van agrarische grond ligt ver boven het gemiddelde van de omringende landen. Maar ook in delen van de Duitse grensstreek zijn de prijzen vrij hoog. Dit blijkt uit het artikel van het LEI in de nieuwsbrief van a.s.r. landelijk vastgoed.

De agrarische grondprijzen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en liggen hoger dan in de ons omringende landen. Deze trendmatige stijging van de grondprijs wordt sterk bepaald door de doorgaande schaalvergroting in de akkerbouw en melkveehouderij. Maar ook de verwachtingen over het agrarisch inkomen, de ontwikkeling van het Europese landbouwbeleid en het mestbeleid spelen een rol. 

Actuele grondprijzen landbouw 
Samen met het Landbouw Economisch Instituut (LEI Wageningen UR) en het Kadaster publiceert a.s.r. landelijk vastgoed ieder kwartaal de actuele grondprijs per landbouwgebied. Deze unieke informatie wordt via de website en via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Vorige