a.s.r. real estate

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer besteedt beheer liften uit aan DLR

13-01-2014

Per 1 januari 2014 is a.s.r. vastgoed vermogensbeheer een verregaande samenwerking aangegaan met DLR adviesgroep BV op het gebied van het beheer en onderhoud van alle liften, roltrappen en gevelinstallaties. Naast de efficiencyslag levert dit bovendien een kostenbesparing op.

Het beheren en onderhouden van transportinstallaties binnen de vastgoedsector is een specialistisch vak. Om kwaliteit, continuïteit en de daarmee samenhangende kosten te waarborgen voor de toekomst, is het van belang om het onderhoud goed te monitoren. Onderhoud van transportinstallaties wordt in de regel uitgevoerd door de liftfabrikant.  

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer heeft voor het beheer en onderhoud van transportinstallaties nu één aanspreekpunt. Bovendien is via een online beheersysteem altijd actuele informatie, van storingen tot keuringen, van alle liften beschikbaar. Daarnaast is er een kostenbesparing gerealiseerd door een collectieve aanbesteding van alle onderhoudscontracten voor zowel de winkel-, kantoren-, als woningportefeuille.

DLR is onafhankelijk en heeft de kennis in huis om de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden te toetsen en te monitoren. Door het beheer van de transportinstallaties uit te besteden aan DLR wordt een grote efficiencyslag gemaakt.   

 

Vorige