a.s.r. real estate

a.s.r. pleit voor flexibele pacht voor langere periode

14-11-2013

In de derde aflevering van Boerenbusiness Grondzaken praten Erik Somsen, directeur landelijk vastgoed bij a.s.r., en Wim Stigter, manager van DLV Makelaardij, over grijze en zwarte pacht. De huidige regelgeving over pacht sluit niet aan op de praktijk. Hierdoor ontstaan “grijze” en “zwarte” pacht.

Zwarte pacht is een mondelinge overeenkomst, veelal tussen boeren, zonder goedkeuring van de grondkamer. Zwarte pacht is wettelijk verboden. Men spreekt over grijze pacht wanneer er wel iets schriftelijk is geregeld maar dit niet is vastgelegd en goedgekeurd door de grondkamer.

a.s.r. landelijk vastgoed pleit voor aanpassing van de wetgeving: maak het mogelijk om voor nieuwe situaties flexibele pacht contracten voor langere tijd af te kunnen sluiten zonder prijsregulering.

Bekijk de aflevering van Boerenbusiness Grondzaken over grijze en zwarte pacht.

Bekijk ook eerdere afleveringen van Boerenbusiness Grondzaken: 

Verloop van de grondprijzen is te grillig

Geef jonge boer toegang tot reguliere pacht

Bron: Boerenbusiness Grondzaken

Vorige