a.s.r. real estate

Realiseer je eigen droomhuis op Landgoed de Groote Scheere

13-08-2013
Realiseer je eigen droomhuis op Landgoed de Groote Scheere

De eerste 3 bouwkavels (Bosrand, Wilhelminahoeve, Bijenkorf) op Landgoed de Groote Scheere zijn in de verkoop genomen. 

In totaal komen er negen bouwkavels beschikbaar de komende jaren. Alle zijn gelegen op bijzondere plekken op landgoed de Groote Scheere, gelegen in Holthone, tussen Hardenberg en Coevorden. De bouwkavels worden in erfpacht uitgegeven. Toekomstige bewoners kunnen hier zelf hun droomplek realiseren. De indeling binnen is geheel naar wens in te richten. Ook voor het ontwerp van de buitenkant zijn vele mogelijkheden denkbaar. De nieuwe woningen dragen door hun zichtbaarheid en ontwerp bij aan de identiteit van het landgoed. 

De doelstelling van eigenaar a.s.r. is om het landgoed als economische en maatschappelijke eenheid in de huidige vorm te behouden, in combinatie met een gezond rendement en duurzame waardegroei. 

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan een landgoedversterkingsplan, waar naast a.s.r. ook de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en het waterschap Velt en Vecht een bijdrage leveren aan de duurzame instandhouding van het landgoed. De verkoop van de bouwkavels zijn ter financiering van het landgoedversterkingsplan. De aanleg van een waterretentiegebied en het herstel van de oude beeklopen zijn al gerealiseerd. In de nabije toekomst worden ook landschapselementen, zoals houtwallen, singels en hakhoutbossen opgeknapt en waar mogelijk versterkt. Daarnaast worden de wandel- en fietsmogelijkheden verbeterd en worden er nieuwe paden aangelegd. Herstel en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische structuur zorgt ervoor dat Landgoed de Groote Scheere meer als een eenheid zichtbaar wordt en dat de leefbaarheid wordt vergroot. 

Meer informatie over Landgoed De Groote Scheere en de beschikbare kavels is te vinden op : www.landgoeddegrootescheere.nl

 

 

 

Vorige